อึ้งสุดขีด! นายกราไวย์ จ.ภูเก็ต เจอกองขยะโผล่ชายหาดมิตรภาพ ทั้งที่ออกเก็บทุกวัน

โพสเมื่อ : Friday, March 9th, 2018 : 4.31 pm

อึ้งสุดขีด ! นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต นำทีมชาวบ้าน ข้าราชการเก็บขยะตามโครงการ  ภูเก็ตสวยด้วยมือเราและใจเรา Keep Phuket clean by our hands and heart พบกองขยะขนาดใหญ่ถูกทิ้งริมทะเลน้ำขึ้นถึงที่หาดมิตรภาพ  เร่งนำขยะออกหวั่นถูกซัดลงทะเล พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยดูแล วอนร้านอาหารในพื้นที่นำขยะไปทิ้งในจุดที่มีถังขยะอย่าลักลอบมาทิ้งชายหาดเพราะทำให้สกปรก ไม่เป็นระเบียบและทำลายสิ่งแวดล้อม

วันนี้ ( 9 มี.ค.)  ที่หาดมิตรภาพ และมัสยิดเฮ้าวาลุ้ลฮีฮาย๊ะ เทศบาลเทศบาลตำบลาไวย์ อ.เมือง  จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลราไวย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ ภูเก็ตสวยด้วยมือเราและใจเรา Keep Phuket clean by our hands and heart –ขึ้นโดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์เป็นประธานเปิด และร่วมกันเก็บขยะ ในพื้นที่ตำบลราไวย์  โดยเฉพาะการเก็บขยะตามแนวชายทะเล

เนื่องจาก ปัจจุบันทะเลและชายหาดของไทย กำลังจะ “หมดเสน่ห์” เพราะการหลั่งไหลมาเยี่ยมเยือนของผู้คน ที่นำมาซึ่งปัญหามลพิษทางทะเลอยู่ไม่น้อย และ สาเหตุใหญ่ของมลพิษนั้นมาจาก “ขยะทะเล” ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั่นเอง ปัญหาการทิ้งขยะตามแนวชายฝั่ง และ ในทะเล จากประชาชน นักท่องเที่ยว ชุมชน บ้านเรือน ที่พัก เรือท่องเที่ยว เรือประมง รวมถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมการทำประมง มีมากขึ้น ซึ่งขยะเหล่านี้ได้แก่ พลาสติก ขวดแก้ว โฟม เศษเหล็ก เศษวัสดุอุปกรณ์จากการก่อสร้าง ยางรถยนต์ เศษอวน เศษเครื่องมือประมง เชือก เป็นต้น

เมื่อลงสู่ทะเลจะไปคลุมทับถมบนแนวปะการัง หรือแหล่งหญ้าทะเล ทำให้ปะการังแตกหัก เสียหาย บางส่วนทำให้ปะการังตายและส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพใต้ท้องทะเลขาดความสวยงาม ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมโทรม และเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลที่หายาก เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา เป็นต้น ขยะเหล่านี้นับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ จะส่งผลกระทบแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ทางเทศบาลตำบลราไวย์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักดำน้ำ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะทะเลดังกล่าว จะทำให้เกิดความร่วมมือลดปริมาณขยะ กำจัด และทำลายขยะก่อนลงสู่ทะเล นอกจากนี้การรณรงค์ให้มีการเก็บขยะตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นอีกทางจะช่วยลดปริมาขยะ ป้องกันความเสียหายของแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากทำให้ปะการังมีโอกาสฟื้นตัวและทัศนียภาพใต้ท้องทะเลมีความสวยงาม เป็นที่ปะทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แต่อย่างไรก็ตามขณะที่คณะของนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมกันเก็บขยะที่บริเวณชายหาดมิตรภาพ ก็ต้องตกตะลึงกับกองขยะขนาดใหญ่ที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งไว้ในจุดที่อยู่บริเวณชายหาดและเป็นจุดที่น้ำทะเลขึ้นถึง ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลเก็บรวบรวมขยะทุกครั้งไม่เคยพบว่ามีกองขยะดังกล่าวมาก่อนคาดว่าน่าจะมีการลักลอบทิ้งในช่วงคืนที่ผ่าน

หลังจากนั้นนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีจัดเก็บขยะออกไปทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงทะเล พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชน พ่อค่าแม่ค้าให้ช่วยกันดูแลไม่ให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวอีก เพราะเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ความสวยงาม และทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างร้ายแรง