อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินภูเก็ตเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

โพสเมื่อ : Monday, June 25th, 2018 : 1.49 pm

เปิดใช้อย่างเป็นทางการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (25 มิ.ย.) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ของท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ เพื่อมรองรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเพชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ พนักงาน ทอท. หน่วยงานราชการ บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการภายใน ทภก.เข้าร่วมพิธี ณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ทภก.(ปีงบประมาณ 2553 – 2557) ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ การขยายลานจอดอากาศยาน การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ และสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

 

โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ไปแล้ว และจากนั้นได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในวันนี้  ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทภก.เพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้สูงสุด 7,200คน และ สามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 2,660ที่นั่ง

สำหรับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตที่ปรับปรุงใหม่มีพื้นที่ 30,339 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 มีพื้นที่ประมาณ 12,100 ตารางเมตร เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วย โถงผู้โดยสารขาเข้า (Arrival Area) พื้นที่ประมาณ5,000 ตารางเมตรโถงรับกระเป๋าผู้โดยสารขาเข้า (Baggage Claim Area) พื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตรพร้อมสายพานลำเลียงกระเป๋า 4 เส้น

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มประตูทางออกสำหรับผู้โดยสารขาออก
(Bus Gate) ทางด้านทิศเหนือของอาคารอีก 1 จุด หมายเลข 83 – 84 พร้อมเพิ่มห้องน้ำเป็น6 จุด (ชายหญิง และ
คนพิการ)

สำหรับชั้น 2 มีพื้นที่รวมประมาณ 10,500 ตารางเมตร โดยจากการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ทำให้มีห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกเป็น 4,000ตารางเมตร ประกอบด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวน 66 เคาน์เตอร์และจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 7 เครื่องและสำหรับพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก มีพื้นที่ 6,500 ตารางเมตรประกอบด้วย ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 – 10 (Boarding Gate) สะพานเทียบอากาศยานจำนวน 7 ชุดร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

 

พร้อมทั้งห้องน้ำจำนวน 5 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ)และชั้น 3 เป็นพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารเป็น 3,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ร้านค้า พื้นที่พักคอย สำนักงานสายการบิน ส่วนบริการท่าอากาศยานและห้องน้ำ 2 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ)

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า การเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้โครงการพัฒนา ทภก.(ปีงบประมาณ 2553 – 2557) เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทภก.โดยสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20เที่ยวบินต่อชั่วโมง และ รองรับผู้โดยสารจากเดิม 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นอาคารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี

มีหลุมจอดเพิ่มเป็น 34 หลุมจอด และที่จอดรถยนต์สามารถรองรับเพิ่มเป็น 1,500 คัน ทั้งนี้ ทอท.ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่วก พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดั่งคำขวัญ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ ทอท.และ ทภก.เป็นอย่างดี และทำให้การดำเนินการต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากสิ่งอำนวยความสะดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดั่งคำขวัญ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”