อบจ.เปิดประมูล Life Guard รอบสอง งบ 16 ล้าน หาเอกชนดูแลความปลอดภัยชายหาด

โพสเมื่อ : Friday, November 17th, 2017 : 4.49 pm

ปัญหา Life Guard ภูเก็ต คืบหน้า อบจ.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งเกือบครบทุกหาดแล้วระหว่างรอเปิดประมูลรอบใหม่ งบ 16 ล้านบาท คาดชัดเจนภายในเดือนพ.ย.นี้

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการแก้ปัญหาโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง หรือ Life Guard ในพื้นที่ชายหาดของจังหวัด ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard โดยมีเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 12 แนวชายหาด แต่เนื่องจากบริเวณหาดแหลมสิงห์ ในพื้นที่บริเวณทางลงหาดเป็นพื้นที่เอกชนซึ่งได้มีการปิดทางลงสู่ชายหาด จึงได้ย้ายจุดปฏิบัติงานดังกล่าวไปยังบริเวณชายหาดป่าตองทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ดำเนินการ 11 แนวชายหาด โดยมีพนักงาน Life Guard ทั้งสิ้น 98 คน ซึ่งตามสัญญาว่าจ้างปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 16,566,000.- บาท สัญญาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2560 โดยสัญญาได้เริ่มวันที่ 20 ม.ค.6 0 ถึง 30 ก.ย. 60 ทำให้ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard ที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องด้วยภายหลังจากที่อบจ.ภูเก็ตได้เปิดประมูลให้เอกชนที่สนใจยื่นซองประมูลปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายได้สนใจยื่นซองประมูล

อบจ.ภูเก็ตจึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งออกเป็นแต่ละแนวชายหาดเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 หาด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ชายหาดในหานจำนวน 2 จุดพนักงาน Life Guard 6 คน, ชายหาดยะนุ้ยจำนวน 1 จุดพนักงาน Life Guard จำนวน 2 คน, ชายหาดกมลาจำนวน 3 จุด พนักงาน Life Guard 7 คน, ชายหาดป่าตองจำนวน 7 จุดพนักงาน Life Guard จำนวน 21 คน, ชายหาดสุรินทร์จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 6 คน, ชายหาดบางเทาจำนวน 5 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 11 คน, ชายหาดในทอนจำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 5 คน และชายหาดไม้ขาว จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 5 คน รวมจุดปฏิบัติงาน 24 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 63 คน ในส่วนของหาดกะตะ,หาดกะรนและหาดในยางขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง พนักงาน Life Guard มีเป้าหมาย 32 คน โดยคาดว่าจะได้รับคำตอบในเร็วๆนี้ ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารเรือ อป.พร.และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายเสถียร กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard วงเงินงบประมาณ 16,500,000.บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือนนั้น อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 โดยกำหนดเวลาดำเนินการ ทั้งกระบวนการยื่นซอง กระบวนการเปิดซอง ประกวดราคา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 อบจ.คาดว่าในการเปิดยื่นซองรอบที่ 2 นี้ จะมีผู้ประกอบการมายื่นซองอย่างแน่นอน แต่หากไม่มี ทาง อบจ.ได้หาแนวทางการในการแก้ปัญหาไว้แล้ว ด้วยจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งเหมือนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในปีต่อๆไปอีกแล้ว เพราะจากการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดภูเก็ต อบจ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแก้ปัญหาด้วยการให้ท้องถิ่นว่าจ้างแต่ละหาดและแต่ละท้องถิ่น โดยอบจ.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่สามารถอุดหนุนได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว