สั่งพักงานเจ้าอาวาสวัดถลางพระนางสร้าง หลังถูกร้องสร้างวัตถุไม่เหมาะสม

โพสเมื่อ : Saturday, November 25th, 2017 : 12.07 am

สั่งพักงานเจ้าอาวาสวัดถลางพระนางสร้าง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ไม่มีกำหนด หลังถูกร้องเรียนกรณีสร้างวัตถุต่างๆ ภายในวัดที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะรูปปั้นหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง พระเกจิดังซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดภูเก็ตผิดสัดส่วน

SAMSUNG CSC

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะสงฆ์ เข้าร่วม

SAMSUNG CSC

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจาณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของวัดพระนางสร้าง อ.ถลาง ซึ่งมีการร้องเรียนถึงการสร้างวัตถุต่างๆ ภายในวัดที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างรูปปั้นหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม พระเกจิดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดภูเก็ตกรณีสร้างไม่ได้สัดส่วน, การสร้างรูปปั้นยักษีและยักษาถือปืน พระถือปืน และอื่นอีกหลายอย่าง สร้างความไม่พอใจให้กับพุทธศาสนิกชนบางส่วนเป็นอย่างมาก

SAMSUNG CSC

โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ชี้แจงว่า หลังรับการร้องเรียน คณะผู้ปกครองสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และ เจ้าคณะจังหวัด ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่ามีความไม่เหมาะสมตามที่มีการร้องเรียนจริง จึงได้มีมติออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของพระครูวิจิต ศุภการ เจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง ซึ่งทางคณะผู้ปกครองฯ ได้มีมติสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสของพระครูวิจิต ศุภการ โดยไม่มีกำหนด และห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการใดๆ ภายในวัดพระนางสร้างอีก พร้อมมอบหมายให้พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลางรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างแทน

SAMSUNG CSC

ส่วนเรื่องของการจัดการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัดพระนางสร้างที่ไม่เหมาะสม ให้ตั้งคณะกรรมการร่วม ระหว่างส่วนราชการ ฆราวาสและคณะสงฆ์ เพื่อเข้าปฎิรูปสิ่งต่างๆ ภายในวัดทั้งหมด  โดยสิ่งปลูกสร้างใดที่จะต้องทุบทิ้งก็ต้องทุบทิ้งโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล เนื่องจากมีบางส่วนที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ส่วนไหนที่สามารถปรับปรุงได้ก็ให้ทางคณะกรรมการฯ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อจัดการปัญหาต่างให้เบ็ดเสร็จ