ลอยกระทง หาดป่าตอง เปิดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวคึกคัก สร้างรายได้มหาศาล

โพสเมื่อ : Saturday, November 4th, 2017 : 7.13 am

งานลอยกระทง หาดป่าตอง เปิดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวคึกคัก กิจกรรมมากมาย สร้างรายได้เข้าท้องถิ่นมหาศาล

เมื่อค่ำวันที่ 3 พ.ย.นี้ ที่หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีนางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวรายงาน มี นายบุญมา เอียบทรัพย์ นางสาวบรรค์ยง เก็บทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พ.ต.ท.เสกสรรค์ คมสาคร รองผกก.ป.สภ.ป่าตอง – สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเข้าร่วมจำนวนมากนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาติไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย บรรพบุรุษได้ร่วมคิด ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่โบราณกาล การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดประเพณีลอยกระทงอยู่ในขณะนี้ จะเป็นตัวชี้วัดประเพณีลอยกระทงจะยังคงอยู่กับชาติไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนายกเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวอีกว่า หาดป่าตองเป็นหาดที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีทะเล มีภูเขา มีแสงแดดและธรรมชาติที่สวยงาม มีโรงแรมที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ป่าสอยมีชายหาดที่สวยงาม มีความปลอดภัย มีความสะอาด มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประชาชนชาวป่าตองมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือได้ว่าหาดป่าตองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามแม้นว่าหาดป่าตอง จะมีความพร้อมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆมิติอยู่แล้วก็ตาม การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะใช้แนวทางของกิจกรรม ด้านประเพณีลอยกระทงมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามยุศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติ การจัดประเพณีลอยกระทง จะเป็นการสร้างโอกาส สร้างช่องทางให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีของชาติเป็นมิติใหม่ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว และพี่น้องชาวป่าตอง ภาพงานประเพณีลอยกระทงจะสะท้อนให้ชาวโลกได้เห็นความเป็นชาติไทย ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย