ร้องน้ำเสียไหลลงคลองมุงดง จ.ภูเก็ต ทำเน่าเหม็นปลาตาย ล่าสุดยังแก้ไม่ได้

โพสเมื่อ : Wednesday, August 22nd, 2018 : 7.42 pm

ชาวบ้านร้องน้ำเสียไหลลงคลองมุดง ต.วิชิต จ.ภูเก็ต พบสาเหตุเกิดจากชุมชน การก่อสร้าง ยังหามาตรการแก้ไม่ได้ ทำได้แค่ให้ธรรมชาติบำบัด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2561  เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต นำโดย นายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, นายศิริชัย ปณรักษ์ รองปลัดเทศบาลวิชิต ผู้แทนเทศบาลตำบลวิชิต, ผู้แทนเทศบาลตำบลฉลอง, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนภาคประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองมุดง และไหลลงทะเล ทำให้ปลาในคลองมุดง และสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นน้ำเสียลักษณะสีดำ มีกลิ่น เกิดจากการหมักหมมเป็นเวลานาน ตั้งแต่บริเวณต้นคลองจนถึงปากคลองมุดง โดยพบว่าบริเวณปากคลองฯ มีสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปลา ปู  เป็นต้น ลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมวลน้ำเสียสีดำถูกพัดพามา เบื้องต้นสันนิษฐานว่า น้ำเสียดังกล่าวเกิดจากน้ำเสียจากชุมชน สถานประกอบการ โครงการจัดสรรที่ดิน  เนื่องจากบริเวณริมคลองทั้งสองด้านเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

นายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษฯ กล่าวถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า จากสภาพทางกายภาพพบว่าน้ำมีสีดำและ มีกลิ่นเหม็น ทำให้กระทบกับคุณภาพน้ำในคลอง และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำด้วย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ปัญหาเกิดจากน้ำเสียชุมชน

ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ตลาด ร้านอาหารและบ้านเรือนประเภทครัวเรือน ซึ่งต้องหาวิธีการจัดการตั้งแต่ต้นทา โดยบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนของน้ำในคลองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไข และการใช้จุลินทรีย์เติมลงไปก็จะยิ่งเพิ่มปัญหา

สำหรับการแก้ปัญหาใน เบื้องต้น ระยะเร่งด่วนก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติบำบัด เพราะน้ำที่เป็นสีดำนั้นเกิดจากเป็นน้ำที่ตกค้างอยู่ในท่อและไหลลงในคลอง ส่วนการแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาว ก็ต้องมาหาแหล่งกำเนิดน้ำที่ถูกปล่อยออกมามากๆ และหาจุดรวมเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยลงคลองต่อไป