ร่วมจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่  47 ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม 

โพสเมื่อ : Wednesday, August 22nd, 2018 : 2.08 pm

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ส.ค.) ที่บริเวณปะรำมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 47 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือฟินิกซ์ ล่มกลางทะเลภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา มายังปะรำมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์สะพานหิน  เพื่อประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ของการเสียชีวิต ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต สมาคมท่องเที่ยวไทย-จีน ภูเก็ต และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน จัดขึ้น

โดยพิธีดังกล่าว มีทั้งการประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีศาสนาพุทธ ได้แก่  พิธีสวดพระพุทธมนต์ ศาสนาคริสต์ พิธีไว้อาลัยครบรอบ 49 วัน ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู พิธีสวดมนต์ส่งดวงวิญญาณ ศาสนาซิกข์ พิธีขับร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทกีรตัน พิธีสวดอัสรดาส ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต และพิธีกงเต็กเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

 

ซึ่งภายหลังการอัญเชิญดวงวิญญาณมายังปะรำมณฑลพิธีแล้ว นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกาน้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอาทิตตาพุทธเจ้า พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้มีการเจริญพระพุทธมนต์มหายาน ถวายเครื่องสักการะและโภชนาการ ภัตตาหารเจ แด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจริญพระสูตรมหายาน อ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่มรณะจากการประสบอุบัติภัยทางทะเลดังกล่าว เพื่ออัญเชิญเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายมารับน้ำทิพย์ชำระเจตภูต เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าอาภรณ์ และมาสิงสถิตยังธงพุ่ม (ถ่งฮวง) และรับเครื่องเซ่นสังเวยแด่ดวงวิญญาณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้เสียชีวิตนักท่องเที่ยวชาวจีนและสื่อมวลชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม

ส่วนของภาคบ่ายวันเดียวกัน (22 ส.ค.) จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์ โปรดเหล่าดวงวิญญาณฯ (กวนอิมเก็ง) สวดขมากรรมสูตร “จุติสุขาวดีโลกธาตุ” (หนี่ต่อฉ่้า) พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช (โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้) เจริญพระสูตร สังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณฯ ทั้งหลาย

ต่อจากนั้นในภาคค่ำ จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา  4 ศาสนา ได้แก่ พิธีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู ศาสนาซิกข์ และพิธีกงเต็ก โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินเป็นประธานในพิธีเปิดฯ จากนั้นมีการจุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จึงมอบหมายให้  จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม  ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม จิตอาสา พิธีทางศาสนา และกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต