รพ.กรุงเทพภูเก็ตผ่านการรับรองมาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสากล

โพสเมื่อ : Wednesday, December 5th, 2018 : 10.44 am

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน “The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation”ในฐานะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีศักยภาพด้านการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย (ทางบก) ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES: BES และการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความพร้อมทางสาธารณสุข และการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติให้แก่จังหวัดภูเก็ต