มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ขอเชิญร่วมปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติ

โพสเมื่อ : Friday, April 6th, 2018 : 10.33 am

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 9” จำนวน 55 ตัว ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณชายหาดไม้ขาว โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล และหารายได้สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ร่วมกับ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และ พันธมิตรของมูลนิธิจัดงานประจําปี “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 9” ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ณ บริเวณหาดไม้ขาว ด้านหน้า โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และร่วมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน

โดยผู้เข้าร่วมงานและผู้บริจาคจะได้เข้าร่วม กิจกรรมในรีสอร์ทต่างๆ มากมาย จัดโดยทีมงานแผนกสันทนาการของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รี สอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว อีกทั ้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ คอยบริการภายในงาน และจะปิดท้ายด้วยการปล่อยลูกเต่าตนุ จำนวน 55 ตัว สู่ธรรมชาติ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดโปรแกรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล พร้ อมอบรมและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล เพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย และถือได้ว่าเป็น การเริ่มต้นปีที่ดี ที่จะร่วมกันสร้างจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับเต่าตนุจํานวน 1 ตัว จากมูลนิธิฯ อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยเงินบริจาค จํานวน 5000 บาท และรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะ นําไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ ภายใต้การดําเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

และโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยกองทัพเรือภาคที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน และโรงแรมระดับห้าดาวในพื้นที่บริเวณตําบลไม้ขาว หรือหากสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ หรือบริจาคเงิน ติดต่อโดยตรงได้ที่มเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ที่อีเมล info@maikhaomarineturtlefoundation.org หรือโทร 076 338 000 และสามารถเยี่ยมชมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิฯได้ที่เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org