มูลนิธิพัฒนาป่าตอง หนุนงานวิจัย “ถนนบางลา” ดัน เป็นวอล์กกิ้งสตรีท ดีที่สุดในโลก

โพสเมื่อ : Sunday, August 12th, 2018 : 3.13 pm

มูลนิธิพัฒนาป่าตอง หนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิจัยเพื่อผลักดันถนนบางลา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นวอล์กกิ้งสตรีท ดีที่สุดในโลก หวังสร้างรายได้ให้ประเทศโดยไม่มีขีดจำกัด

นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ในฐานะ ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง คณะกรรมการตำรวจ (กตร.) สภ.ป่าตอง และประธานบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยไม่มีขีดจำกัด ว่า

การพัฒนาเมืองป่าตอง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งถนนบางลาก็เป็นส่วนหนึ่งเมืองป่าตอง และถือเป็นโมเดลของเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในระดับโลก

แต่ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายบางด้าน ทำให้ศักยภาพในการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวของ ถนนบางลา และป่าตอง ถูกจำกัด แทนที่เมือภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจะสมารถสร้างรายได้มหาศาลแต่ก็ไม่สามารถทำได้  ด้วยเหตุนี้มูลนิธิพัฒนาป่าตอง จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ทำการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส ตลอดจนผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษากฎหมาย ในการที่จะผลักดันให้ “ถนนบางลา” เป็น “วอล์กกิ้งสตรีท” ที่ดีที่สุดในโลก และ นำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจของพื้นที่ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป ถ้าทำได้ บางลาก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยคาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้ หลังจากนั้นก็จะได้แนวทางในการพัฒนาถนนบางลาซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ดีที่สุด

 

นายปรีชาวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ถนนบางลาก็ถือว่าเป็นถนนคนเดินที่มี ระบบการรักษาปลอดภัย ความสะอาด และ ความสวยงาม และดีที่สุดในประเทศ มีกล้องวงจรปิดครบคลุม มีระบบดูแลความปลอดภัยโดยเต้าหน้าที่รัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายความมั่นคงของภูเก็ตเองก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมีการเดินตรวจตราอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการช่วยกันดูแล ทำให้สามารถบริการและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งไม่ใช่เฉพาะถนนบางลาเท่านั้น ในพื้นที่เมืองป่าตองถือว่าเป็นเมืองที่มีกล้องวงจรปิดมากที่สุด มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจและมาท่องเที่ยวเมืองป่าตองด้วยความสบายใจ ซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวเองส่วนใหญ่ก็มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในมาตรการการดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเมืองป่าตอง เราไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้ จะต้องพัฒนาให้เมืองป่าตอง และถนนบางลาเป็นวอล์กกิ้งสตรีท ดีที่สุดในโลก และสร้างรายได้ให้กีบประเทศมากขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของกฎหมายเหมือนปัจจุบัน