“มูลนิธิคุณพุ่ม” มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการ ประจำปี 2560 ที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, December 4th, 2017 : 3.31 pm

 “มูลนิธิคุณพุ่ม” มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการ ประจำปี 2560 ที่ภูเก็ต จำนวน 119 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท ย้ำต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อเวลา 10:00 น. วันนี้ ( 4 ธ.ค.) นายนรภัทร. ปลอดทอง. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ นายวนิดา สุรบรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม

 

สำหรับความเป็นมาการพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระมีพระเมตตา ประทานทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการการศึกษา 2550 และ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2560 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 119 คน เป็นเงิน 595,000 บาท  โดยพระองค์เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด

 

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า ขอให้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง