ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต พัฒนาท่าเรือภูเก็ต รับเรือสำราญขนาดใหญ่

โพสเมื่อ : Wednesday, June 6th, 2018 : 1.35 pm

บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต เปิดแผนพัฒนาท่าเรือภูเก็ต หลังได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์ เข้าดำเนินธุรกิจ 30 ปี ประเดิมเฟสแรก ขยายหน้าท่าอีก 60 เมตร รับเรือสำราญได้ 2 ลำ พร้อมอาคารรองรับผู้โดยสาร ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เสร็จภายใน 180 วัน ด้วยเงินลงทุนก้อนแรกพันล้านบาท

วันนี้ (5 มิ.ย.) กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด จัดประชุมเปิดโครงการท่าเรือภูเก็ต (Phuket Cruise Home Port) โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ พงษ์เลื่องธรรม ผู้จัดการท่าเรือ บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานาท่าเรือภูเก็ต รวมถึงรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท่าเรือภูเก็ต ภายหลังบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต ได้รับสัมปทานในการดำเนินการบริหารท่าเรือภูเก็ต เป็นเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2561 เป็นต้นไป

นายวัลลภ พงษ์เลื่องธรรม ผู้จัดการท่าเรือ บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด กล่าวว่า ภายหลังจากที่ บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์ให้เข้ามาดำเนินการบริหารท่าเรือภูเก็ต เป็นเวลา 30 ปี ในเนื้อที่ 106 ไร่ ทางบริษัทจึงได้กำหนดแผนในการพัฒนาออกเป็น 4 เฟส โดยเฟสแรกนั้น จะต้องดำเนินการเป็นไปตามสัญญาใน TOR ที่ทำไว้กับกรมธนารักษ์ ด้วยการลงทุนก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับผู้โดยสารในพื้นที่ 900 ตรม.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆท่าเรือภูเก็ตให้เกิดความสวยงาม รวมถึงการขยายหน้าท่าให้สามารถรองรับเรือโดยสารหรือเรือสำราญให้ได้มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากท่าเรือภูเก็ตได้ถูกออกแบบให้เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น แต่เมื่อปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือลดลง ในขณะที่การท่องเที่ยวทางเรือมีการเติบโตเพิ่มขึ้น จึงมีเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หน้าท่าที่มีอยู่ในขณะนี้มีศักยภาพไม่เพียงพอในการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้

ทางบริษัทจึงได้เสนอแผนในการขยายหน้าท่าเพิ่มอีก 60 เมตร ด้วยการลงทุนขยายหน้าท่าให้ลักษณะของเสาผูกเรือ จากเดิมที่หน้าท่ามีความยาว 360 เมตร เป็น 420 เมตร สามารถรองรับเรือสำราญ หรือเรือครุย ที่มีความยาว 240 เมตร ได้พร้อมกัน 2 ลำ เป็นการเพิ่มศักยภาพของท่าเรือภูเก็ตในการรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือสำราญมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เท่าที่ทราบในอีก 2 ปี ทางกรมเจ้าท่ามีโครงการที่จะขุดลอกล่องน้ำของท่าเรือภูเก็ตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ จากขณะนี้ที่ล่องน้ำลึกประมาณ 8 เมตร สามารถรองรับเรือที่เกินน้ำลึกได้ 200-240 เมตร ให้ลึก 12 เมตร เพื่อรับเรือขนาด 360 เมตร

โดยการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถท่าเรือภูเก็ตจะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนนับจากนี้ ซึ่งเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จจะทำให้ท่าเรือภูเก็ตมีศักยภาพและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในการใช้ท่าเรือภูเก็ตมากยิ่งขึ้น โดยในเฟสที่ 1 นี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท และท่าเรือภูเก็ตจะลดการรองรับเรือบรรทุกสินค้าลงไปเรื่อยๆ คาดว่าภายใน 5 ปีนับจากนี้การขนส่งสินค้าจะหมดไปจากท่าเรือภูเก็ต

ส่วนเฟสที่ 2 จะพัฒนาเพิ่มในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ทั้งร้านอาหาร ดิวตี้ฟรี ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารสำนักงาน และอื่นๆ และตามมาด้วย เฟสที่ 3 ที่วางแผนจะพัฒนาเป็นศูนย์ประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้า และเฟสที่ 4 คือ การเจรจาขอซื้อที่ดินจากเอกชนแปลงที่อยู่ติดกับท่าเรือ พัฒนาเป็นโรงแรมหรูต่อไป