ภูเก็ตเสนองบครม.สัญจร ระนอง – ชุมพร 400 ล้านยกระดับศูนย์เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

โพสเมื่อ : Friday, August 17th, 2018 : 12.22 pm

จังหวัดภูเก็ตเตรียมชง ครม.สัญจร ที่ชุมพร-ระนอง 21-22 ส.ค.นี้ ของบ 400 ล้านบาท ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อลดการสูญเสียชีวิตนักท่องเที่ยว หวั่นซ้ำรอยเรือฟีนิกซ์ ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 47 คน

วันนี้ (17 ส.ค.) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้าร่วมกับส่วนราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของจังหวัดภูเก็ต ณ.จวนผู้ว่าฯ พร้อมกับ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดชุมพร และ ระนอง ระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค.นี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมที่จะเสนอของบประมาณดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ที่อ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ด้วยงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตต้องการที่จะทำให้ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อ่าวฉลอง ซึ่งมีอยู่แล้วในขณะนี้ และอยู่ภายใต้การดูแลของ อบจ.ภูเก็ต เป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการของบประมาณมาดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ทางอบจ.ภูเก็ต ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา จำนวน 144 ล้านบาท มาดำเนินการให้ท่าเรืออ่าวฉลองมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและให้การช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงอาคารพักคอย ติดตั้ง CCTV จัดซื้อทุ่นลอย ติดตั้งป้าย LCD วิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง เรือดับเพลิง ฯลฯ

นายนรภัทร กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนของงบประมาณที่จะเสนอขอจาก ครม.สัญจร นั้น จะนำมาดำเนินการปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ VTMS ระบบ AIS หรือระบบติดตามเรือ เรด้า รวมไปถึงเรือให้การช่วยเหลือขนาด 60 ฟุต เพื่อออกไปช่วยเหลือในภาวะที่คลื่นสูงเรือเล็กไม่สามารถออกทะเลได้ เรือพยาบาล และอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุกลางทะเลได้ทันท่วงที เพราะศูนย์แห่งนี้ จะมีความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและอุปกรณ์การให้การช่วยเหลือ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ต้องการจะให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหมือนกรณีของเรือฟีนิกซ์ล่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตถึง 47 คน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล