ภูเก็ตเร่งหาทางออกแก้ปัญหาลิงรบกวนประชาชน / นักท่องเที่ยวทั้งระบบ

โพสเมื่อ : Monday, May 14th, 2018 : 11.49 am

จังหวัดภูเก็ตจัดระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาลิงแสม – ลิงกัง ทั้งระบบ ใน 7 พื้นที่ครบคลุมทั้งจังหวัด หลังสร้างปัญหาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในหลายจุด ระบุการแก้ปัญหาต้องทำให้เป็นรูปธรรมและเกิดจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะปัญหาส่วนใหญ่เริ่มต้นจากคน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาลิงแสม และและกัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ต ว่า  ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงแสมและลิงกังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ให้เป็นมีปริมาณมากเกินไปป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเคลื่อนย้ายลิงไปอยู่ในพื้นที่เกาะที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่เกาะ และ อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาลิง โดยมีแผนปฏิบัติการดังนี้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาลิง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สุดซอยท่าจีน) วันที่ 24 พฤษภาคม2561 เวลา 09.00-12.00 น  ณ ศูนย์ประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต (เยื้องจุดชมลิงเกาะสิเหร่)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น  ที่ บริเวณหอฉันวัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น  ที่บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติกิ่งแก้วพัฒนา (สุดซอยกิ่งแก้ว ซอย 9)  และวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น  รับฟังความคิดเห็นบริเวณพระอุโบสถชั้นล่าง วัดเขารังสามัคคีธรรม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลิงของจังหวัดภูเก็ตมีผลเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความร่วมมือ และความต้องการของประชาชน จึงอยากให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที ประชาพิจารณ์ และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสม ในวันและเวลาที่กำหนด  เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน จากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดจากความมีส่วนร่วมความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามสำหรับปัญหาที่เกิดจากลิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีปัญหาลิงในจังหวัดภูเก็ต มีจำรวน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาลิงในพื้นที่ยามู ต.ป่าคลอก ,กิ่งแก้ว ซอย 9 , ท่าจีน ต.รัษฎา ซึ่งทั้ง 3 จุดดังกล่าว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลิงบุกรุกทำลายทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนั้นยังมีปัญหาที่ท่าเรือบางโรง ต.ป่าคลอก เขาโต๊ะเซะ และเขารัง ใน เขตเทศบาลนครภูเก็ต  ทั้ง 3 จุด ดังกล่าว มีปัญหาในเรื่องของลิงไปแย่งอาหาร และรบกวนนักท่องเที่ยว

และจุดสุดท้าย คือที่จุดชมลิงเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จุดนี้เป็นจุดที่มีลิงแสม อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีปัญหาเรื่องของความสกปรก  นอกจากนั้นจากการสำรวจพบว่ายังมีอีก 3 จุด ที่มีปัญหาเรื่องของลิงไปรบกวนชาวบ้าน แต่หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปพุดคุยกับชาวบ้านที่นำอาหารไปให้ลิงและขอความร่วมมือในการหยุดให้อาหาร ทำให้ปัญหาอยู่ระดับที่ควบคุมได้

ซึ่งประกอบด้วย บริเวณบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีการให้อาหารลิง ทำให้ลิงไม่ต้องออกไปหาอาหาร เมื่อไม่ต้องออกหาอาหารทำให้ลิงมีเวลาว่างมาก และมีการผสมพันธ์จนออกลูกออกหลานมาเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีที่บริเวณป่าชายเลนคลองเกาะผี เขตเทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณพระใหญ่ ต.ฉลอง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการแย่งอาหารและทำลายทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เกิดจากคน ที่ไปสร้างนิสัยให้กับลิงด้วยการนำอาหารไปให้ ทำให้ลิงเสียนิสัยและไม่ยอมออกไปหากินและมานั่งรอขออาหาร เมื่อมีคนถืออาหารหรือนักท่องเที่ยวถือของหรืออาหารมาก็จะเข้าไปแย่ง ทำให้เกิดการรบกวนประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้น