ภูเก็ตเข้มตรวจท่าเรือท่องเที่ยว 24 แห่ง ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรดูแลความปลอดภัย

โพสเมื่อ : Monday, July 30th, 2018 : 2.27 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองตรวจเข้มการปล่อยนักท่องเที่ยวลงเรือ กำชับท่าเรือทั้ง 24 แห่ง ต้องปฏิบัติ มาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้ม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (30 ก.ค. ) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้เป็นท่าเรือขึ้นลงของนักท่องเที่ยวรวมจำนวน 24 แห่ง

โดยนายนรภัทร ได้กำชับให้ท่าเรือทั้ง 24 แห่ง ซึ่งเป็นจุดขึ้นลงของนักท่องเที่ยว ที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ จะต้องจัดระเบียบการดำเนินงาน ยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นการตรวจเรือ อุปกรณ์ภายในเรือ และ อุปกรณ์บนเรือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ตามที่กำหนดในประกาศ

ส่วน ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือจะต้องมีจุดเช็คพ้อย มีช่องทางลงเรือที่เป็นระเบียบ มีการบันทึกใบหน้าผู้ที่ลงเรือทุกคน โดยมีข้อมูล ชื่อ สัญชาติ เลขที่พาสปอร์ต ที่พักแรม เป้าหมายการเดินทางว่าจะไปที่ไหน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ Guide ไกด์ ที่จะควบคุมดูแลนักท่องเที่ยว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบและยกระดับความเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ตลอดจนเพื่อ สร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ชาวโลกได้รับรู้ว่าเมื่อเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดีมีความปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดระเบียบ โดยเร็ว เพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกอย่างมีมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย

โดยก่อนหน้านี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามประกาศฯ ดังกล่าว และ จัดชุดออกตรวจท่าเทียบเรือ ทั้ง 24 ท่า แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 กำหนดตรวจท่าเทียบเรือ เขต อำเภอถลางโดยมี พลเรือตรีบวร มัทวานุกูล รอง ผอ. กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ 2 ตรวจ ท่าเทียบเรือ ในเขตอำเภอเมือง มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด และ ชุดที่ 3 ตรวจท่าเทียบเรือคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา เขตอำเภอเมือง มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าชุด