ภูเก็ตจัดงานทำบุญครบรอบ 49 วัน ให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากเหตุเรือฟีนิกซ์ล่ม

โพสเมื่อ : Friday, August 17th, 2018 : 2.00 pm

ภูเก็ตจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ทำนักท่องเที่ยวดับ 47 ราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

วันนี้ ( 17 ส.ค.) ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงาน ตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29 /2561 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดงานอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จนมีผู้เสียชีวิตจำนวน 47 ราย  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 โดย จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม  ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรม จิตอาสา พิธีทางศาสนา และกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดย มีกำหนดการดังนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น. เปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกาน้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า,พระอาทิตตาพุทธเจ้า ,พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

เวลา 10.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานถวายเครื่องสักการะและโภชนาการภัตตาหารเจแด่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลา 11.00 น.เจริญพระสูตรมหายานอ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่มีเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางทะเล

เวลา 13.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์โปรดเหล่าดวงวิญญาณ(กวนอิมเก็ง) เวลา 14.30 น.สวดขมากรรมสูตร “จุติสุขาวดีโลกธาตุ(หนี่ต่อฉ่ำ) เวลา 15.30 น.พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช(โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้) เวลา 16.30 น. เจริญพระสูตรสังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณ

เวลา 17.30 น. พิธีเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลา 17.45 น. พิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีกงเต๊ก การประกอบพิธีทางศาสนา 4 ศาสนา ศาสนาพุทธ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์

วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 05.00 น.กิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 18.00 น. พิธีถือศีลกินผักสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตการแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว เวลา 19.30 น. จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนแต่งกายชุดสีขาวร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต