ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561

โพสเมื่อ : Monday, April 9th, 2018 : 11.00 am

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต (รับเสื้อยืดเป็นที่ระลึก มีจำนวนจำกัด) #การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ตามวัน เวลา ดังนี้  จันทร์ –พุธ- ศุกร์ 08.30-16.30 น. อังคาร – พฤหัสบดี 08.30-20.00 น. เสาร์  – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-15.30 น.  (วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เปิดเวลา 09.00-15.30 น.)  สอบถามโทร. 076-251178 ต่อ 2 , 📱081-9588854