พ่อเมืองภูเก็ตดันเส้นทางเดินเรือเชื่อม 3 จังหวัดอันดามัน ส่งผลดีการท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Sunday, April 22nd, 2018 : 12.01 pm

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเลอันดามัน สายอ่าวปอ เกาะยาว จ.พังงา / ท่าเลน จ.กระบี่ สร้างทางเลือก ลดระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันเป็นรูปธรรมต่อไป

เมื่อวานนี้ ( 21 เม.ย.) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ นายอำเภอถลาง  นางศิรวี วาเลาะห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางบุษยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายสาคร ปูดำ ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมเดินทางลงสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเลอันดามันจากท่าเรืออ่าวปอไปยังท่าเรือ ช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา และคลอง ท่าเลน อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจเส้นทางการเดินเรือเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางทางบก ส่วนทางทะเลยังมีการเดินทางและใช้ประโยชน์น้อย ในอนาคตการให้บริการของสนามบินภูเก็ตค่อนข้างที่จะอิ่มตัว ดังนั้นการสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทาง จากจังหวัดภูเก็ตไปยังกระบี่ โดยทางเรือถือเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในเกาะแก่ง ต่างๆที่มีความสวยงาม  เช่น เกาะยาว ใหญ่ เกาะยาวน้อย ซึ่งใช้เวลาสั้นมากจากท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ตเดินทาง ไปจังหวัดกระบี่ใช้เวลาเพียง ประมาณ 80 นาที  แต่หากใช้การเดินทางทางบกจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ดังนั้นการเปิดเส้นทาง การเดินทาง ทางน้ำ จึงเป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการลดการ ขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางอากาศ มาลงที่จังหวัดกระบี่ และ เดินทางจากกระบี่โดยทางเรือมายังจังหวัดภูเก็ต ได้ง่ายและสะดวก

สำหรับการพัฒนาเส้นทางทางเรือ ขณะนี้คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการหารือที่จะพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ โดยเรือโดยสารระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้เสนอรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามเส้นทางการเดินเรือมีหลายเส้นทาง ด้วยกัน เช่น เส้นทางบนสุด ออกจากอ่าวปอ ภูเก็ตเดินทางผ่าน เกาะยาว ใหญ่ เกาะยาวน้อย และ ผ่านช่องแคบ ไปที่ท่าเลน เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด และ มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนามากที่สุดเพราะมีความเหมาะสมไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุม และ จากข้อมูลพบว่าในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสึนามิเส้นทางนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่และเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเรือได้ตลอดทั้งปี โดยในฤดูฝนก็สามารถเดินทางได้ด้วย

 

สำหรับการเดินทางมาสำรวจในครั้งนี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งจัดสรุปส่งข้อมูลให้กับส่วนกลาง จะได้ช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางทางน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 จังหวัด โดยมีคณะกรรมการควบคุมการเปิดเส้นทางเป็นผู้วินิจฉัย

ทั้งนี้หากเส้นทางนี้สามารถดำเนินการได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกที่มีความแออัดคับคั่งในปัจจุบันลงได้ ในเบื้องต้นขณะนี้ในส่วนของท่าเรือที่จะรองรับการเดินทางถือว่ามีความพร้อมมาก  นอกจากนี้จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาก็ยินดีและตอบรับที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี .