พช.นำชุมชน OTOP นวัตวิถี 11 หมู่บ้าน ในภูเก็ต โรดโชว์ จ.กระบี่ ชุมชนท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Thursday, October 4th, 2018 : 8.23 pm

พัฒนาการภูเก็ต นำชุมชน OTOP นวัตวิถี 11 หมู่บ้าน โรดโชว์ จ.กระบี่ แสดงศักยภาพความเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทำ MOU เชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน กระตุ้นรายได้ลงสู่ชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายกิตติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้นำชุมชนหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี กว่า 100 คน จาก11หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกโรดโชว์ เพื่อทำการตลาดทั้งในเชิงรุก กระตุ้นการท่องเที่ยว ของ จ.ภูเก็ต พร้อมร่วมลงนาม MOU กับชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยมีนายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ

นายกิตติพล เปิดเผยว่า ได้นำชุมชนโอทอป นวัตวิถี จำนวน 11 หมู่บ้าน ของ จ.ภูเก็ต ออกโรดโชว์ ใน 4 จังหวัด ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา กระบี่ และ จ.ตรัง เพื่อให้แกนนำของแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ในฝั่งอันดามัน ด้วยกัน เพื่อร้อยเรียงให้เป็นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ตลาดชุมชนท่องเที่ยวกว้างขวางขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว จ.ภูเก็ต ก็จะสามารถส่งต่อไปจังหวัดอื่นได้

นายกิตติพล ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดภูเก็ต มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชน ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนในการท่องเที่ยว สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเอกลักษณ์ในการสร้าง เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย เพื่อเกิดรายได้แก่คนในชุมชน

“จังหวัดภูเก็ต ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 11 หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเสน่ห์ประเพณีอัตลักษณ์ชุมชน ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชน พัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก สินค้าวัฒนธรรมและอาหาร ให้มีมาตรฐานคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมของทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ได้ออกโรดโชว์ ในจังหวัดต่างๆฝั่งอันดามัน ก็จะทำให้หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ของ จ.ภูเก็ต เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น”