ฝันใกล้เป็นจริงโรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต กับความหวังของคนนับแสนมีโอกาสรักษาพยาบาลใกล้บ้าน

โพสเมื่อ : Thursday, May 10th, 2018 : 12.41 pm

ฝันใกล้เป็นจริงโรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต กับความหวังของคนนับแสนมีโอกาสรักษาพยาบาลใกล้บ้าน ลดปัญหาการเสียชีวิต ระหว่างการเดินทาง คาดเดือน พ.ย.นี้เปิดให้บริการได้

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตกำลังประสบปัญหาการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่มีภาระในการดูแลรักษาพยาบาลทั้งคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยว คนจากต่างจังหวัด รวมทั้งต่างด้าว ซึ่งในแต่ละวันมีคนมารับการรักษาพยาบาลจำนวนมากจนเกิดความแออัด แม้ว่าจีโรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง คอยรองรับคนในพื้นที่ อำเภอถลาง และ อำเภอกะทู้ อยู่แล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปมากนัก โดยเฉพาะกรณีคนในพื้นที่ ตำบลกะรน ราไวย์ ฉลอง ที่จะต้องเสียเวลาในการเดินไปโรงพยาบาล

และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาคนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนต้องถิ่นต่างก็เรียกร้องให้มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้น ในพื้นที่ ต.ฉลอง เพื่อเป็นด่านหน้า ในการรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ ต.กะรน ราไวย์ และฉลอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมากทั้งคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดยนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เคยกล่าวว่า ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในส่วนนี้ หากต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติฉุกเฉิน การส่งต่อยิ่งเกิดความล่าช้าจากการจราจรที่แออัด ส่งผลให้ความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง ซึ่งเป็นความหวังของคนนับแสน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในที่ดินบริจาคของ นายกาว อารีรอบ และทายาท เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา มูลค่าปัจจุบันกว่า 200 ล้านบาท โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาโรงพยาบาลฉลอง งบประมาณสำหรับก่อสร้าง 103,215,000 บาท

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง ว่า ขณะนี้ในส่วนของโรงพยาบาลฉลองได้รับการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้ว หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาและยกระดับจากโรงพยาบาลขนาดเล็กจนเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งจะสามารถให้การรักษาพยาบาล ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ซึ่งคาดว่าในปี 2565 โรงพยาบาลฉลองจะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัดได้
ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงภายในคาดว่าในเดือน พ.ย.นี้จะเริ่มเปิดให้บริการได้ ซึ่งหลังจากมีการรับมอบอาคารก็จะมีการปรับปรุงบริเวณชั้น 3 .ให้เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยในประมาณ 10 – 15 ห้อง ซึ่งจะทำให้สามารถบริการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้อนุมัติงบประมาณอีก 100 กว่าล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 150 เตียง ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2562 คาดว่าจะสามารถสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 หลังจากนั้นก็จะมีการก่อสร้างอาคารแวดล้อมทั้งเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารที่พักแพทย์และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลฉลองเป็นโรงพยาบาลที่สามารถเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้เต็มรูปแบบต่อไป

ขณะที่นายแพทย์ ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง กล่าวว่า โรงพยาบาลฉลองถือเป็นความหวังของคนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีโรงพยาบาลขึ้นในพื้นที่เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและลดความสูญเสียของผู้ป่วย เนื่องจากการเดินทางของคนในพื้นที่ ตำบล กะรน ราไวย์ ฉลอง เพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระนั้นต้องใช้เวลานาน บางครั้งต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างนำส่งหลายราย แต่ถ้ามีโรงพยาบาลในพื้นจะสามารถลดความสูญเสียในส่วนนี้ไปได้จำนวนมาก ไม่ว่ากับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว