ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต แจงเหตุไฟฟ้าดับที่อาคารผู้โดยสาร เกิดจากหม้อแปลงลัดวงจร

โพสเมื่อ : Tuesday, February 6th, 2018 : 4.16 pm

นายเพชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  ชี้แจง จากกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 17.30 – 01.30 โดยสาเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระยะที่ 1) ขัดข้องมีกระแสไฟกระชาก และ ไฟฟ้าดับภายในตัวอาคารและลานจอดอากาศยาน ว่า

 

  หลังจากได้รับแจ้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รีบดำเนินการเข้าตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500  kVA ลัดวงจร และ มีน้ำมันจากหม้อแปลงรั่วไหลออกจากบริเวณด้านบนของหม้อแปลงเป็นเหตุให้หม้อแปลงชำรุด  จึงส่งผลกระทบต่อระบบที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์แสงสว่าง บริเวณลานจอดอากาศยาน ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก  และ บริเวณสายพานรับสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า

  หลังจากนั้นได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น .โดย จัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และได้ประสานขอสนับสนุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Lighting) ขนาด 250 kVA จาก ฝ่ายดับเพลิง และ กู้ภัย (ฝดภ.ทภก.) และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Lighting) ขนาด 6 kVA ของ ฝ่ายบำรุงรักษา (ฝบร.ทภก.) เพื่อให้แสงสว่างบริเวณลานจอดอากาศยาน

 

นอกจากนั้นขอสนับสนุนอุปกรณ์แสงสว่าง จากผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน มาอำนวยความสะดวกบริเวณสายพานรับสัมภาระ พร้อมทั้งได้ทำการสลับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบแสงสว่างบริเวณลานจอดอากาศยาน  ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก และบริเวณสายพานรับสัมภาระ เพื่อให้ระบบต่างๆสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบและระบบนำร่องอากาศยานบริเวณทางวิ่งแต่อย่างใด  แต่พบว่าหม้อแปลงที่เกิดการลัดวงจรมีอายุการใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2532 โดยท่าอากาศยานภูเก็ต. ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณเร่งด่วนเพื่อจัดซื้อหม้อแปลงใหม่มาทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน และเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว

 ผู้อำนวยการท่าอากาศภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวท่าอากาศยานภูเก็ต. รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกดังกล่าว พร้อมทั้งได้เร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการนำเรียนผู้บริหารระดับสูง เพื่อทราบถึงการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป