บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิด ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ทั่วไทย ที่ภูเก็ต รับได้ในวันเดียว

โพสเมื่อ : Thursday, August 30th, 2018 : 1.53 pm

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว (One Day One Night) สาขาที่ 5 จังหวัดภูเก็ต ขยายพื้นที่การบริการพัฒนาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 09.45 น. วันนี้ (30 ส.ค.) ที่บริเวณสถานีเดินรถภูเก็ต (บขส.เก่า) อ.เมืองภูเก็ต นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สาขาที่ 5 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย บัวบุศย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ นายชบ พุทธสุภะ นายสถานีเดินรถภูเก็ต นายสถานี บขส.ในจังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม

นายสมชาย บัวบุศย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทขนส่ง จำกัด ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ โครงการพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้กับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท และขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมต่อการใช้บริการของลูกค้าในภาคใต้ ที่ยังไม่มีสาขาในการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียว (One Day One Night)

โดยการส่งเสริมธุรกิจเดินรถ ได้พิจารณาพื้นที่จัดตั้งศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สาขาที่ 5 จังหวัดภูเก็ต จากปริมาณพัสดุภัณฑ์ที่รับ-ส่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีเดินรถรังสิต ไปยังจังหวัดปลายทางเส้นทางที่รถวิ่งผ่านที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และรถโดยสารในเส้นทางที่ไม่สามารถรองรับได้ อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ จึงได้ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สาขาที่ 5 ณ จังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียว (One Day One Night)  ในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) (ถนนบรมราชชนนี) และสถานีเดินรถรังสิต และสาขารับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สาขา คือ สาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย สาขาที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สาขาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาที่ 4 จังหวัดนครพนม โดยจังหวัดภูเก็ต เป็นสาขาที่ 5 ในการขยายพื้นที่การให้บริการของส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม เรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การขนส่งให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในทุกพื้นที่

ด้าน นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด  (บขส.) กล่าวว่า การเปิดศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ แห่งนี้ เป็นการขยายฐานการตลาดด้านการเดินรถโดยสารสาธารณะของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์โดยรถโดยสารของบริษัทฯได้รับความนิยมเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ได้ภายในวันเดียว ส่งเข้ารับเย็น-ส่งเย็นรับเช้า หรือ One Day One Night นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการรับ-ส่งนมแม่แช่แข็ง ฟรี ทั่วประเทศ ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตรอีกด้วยตามนโยบายของรัฐ

สำหรับศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีเดินรถจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 61 เวลา 06.00 -19.00 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถฝากส่งพัสดุที่สถานีเดินรถ บขส. และจุดจอดระหว่างทางตามที่กำหนดได้ ตั้งแต่สถานีขนส่งหมอชิต สายใต้ เพชรบุรี  หลังสวน บ้านตาขุน ทับปุด โคกกลอย  พังงา ถลาง ภูเก็ต และกลับในเส้นทางเดิมระยะทาง 867 กิโลเมตร (ไป-กลับ ) 1,734 กิโลเมตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ