น่าเป็นห่วง ! ปะการังในพื้นที่ภูเก็ตเริ่มฟอกขาว เหตุอุณหภูมิสูง

โพสเมื่อ : Friday, May 25th, 2018 : 12.13 pm

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) พบปะการังในพื้นที่เกาะภูเก็ตเริ่มฟอกขาว  จากการสำรวจ ระบุมีแล้วที่ เกาะปายุ (ในพื้นที่อ่าวกุ้ง) เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

รายงานจากกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.)  ผ่านทาง เฟซบุ๊ก ถึงการสำรวจสถานการณ์ปะการังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 -23  พ.ค.) ที่ผ่านมา ส่า พบการฟอกขาว ในระยะเริ่มแรกของปะการังบางส่วนในพื้นที่เกาะปายุ (ในพื้นที่อ่าวกุ้ง) เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าปะการังบางส่วนประมาณ 5-10% ของปะการังเริ่มมีสีซีดลง และอุณหภูมิน้ำทะเลบางช่วงสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส

โดยรายงานจาก เริ่มพบการฟอกขาวของปะการังตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) จึงได้ทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ชี้แจงถึงมาตรการการเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้น ประกอบด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อม สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายชุมชน

2.การเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว โดยการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งจากพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งติดตามการฟอกขาวของปะการังโดยเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการ 3. การเผชิญเหตุปะการังฟอกขาว โดยการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของการฟอกขาว และออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาว 4. การดำเนินการหลังการเกิดปะการังฟอกขาวโดยการประเมินผลกระทบและฟื้นฟูแนวปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม

สำหรับปะการังฟอกขาว ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างบริเวณเกาะแอว เกาะไม้ท่อน เกาะโหลน และ เกาะเฮ เบื้องต้นพบว่าเกาะแอว สถานภาพมีแนวปะการังเสียหาย เกาะไม้ท่อนมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ดี เกาะแอวมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง และพบปะการังมีสีซีดจางประมาณร้อยละ 5 -10 และ ชนิดที่ซีดจางส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน Porites

ในขณะที่ปะการังกิ่งเขากวาง (Acropora) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora) และปะการังแผ่นผิวเกร็ดหิมะ(Montipora) ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปกติ โดยสาเหตุที่ปะการังมีสีซีดจางเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ซึ่งจะตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อไป