ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ คาดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 16 %

โพสเมื่อ : Monday, March 26th, 2018 : 2.23 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 16% พร้อมให้ความมั่นใจในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

 

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต, ตำรวจท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาคู, คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ภูเก็ต (AOC), บริษัทการบิน และบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ว่า

 

ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 61 ซึ่งเป็น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 56,720 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันจากปีที่แล้ว 16.89%  มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 337 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันจากปีที่แล้ว 15.17%  โดยคาดว่าวันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 61 จะมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดที่ 61,365 คน และ เที่ยวบินสูงสุด 355 เที่ยวบิน สำหรับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว

ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ซึ่ง ทภก.จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร กำหนดให้พนักงานสวมเสื้อกั๊กสีฟ้าเพื่อสังเกตเห็นง่าย มีหน้าที่ประสานกับสายการบิน, เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานด้านการขนส่งและการจราจรเพื่อหมุนเวียนรถบริการต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ ทภก.จะจัดได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-24 เม.ย. 61 ตามมาตรการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย 777 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  ของกระทรวงคมนาคม โดยมีการบรูณาการบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าทีทหาร มทบ.41, ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจ สภ.สาคู, และ เจ้าหน้าที่ ทภก.ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร ณ ทภก.เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับการอำนวยความสะดวกสูงสุด

 

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทภก.ต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทาง ติชม หรือแนะนำบริการ หรือ พบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทภก.หมาย เลขโทรศัพท์ 076 351 666 หรือ AOT contact center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง