ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

โพสเมื่อ : Friday, January 12th, 2018 : 12.16 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทภก.) มอบความสุขให้กับเยาวชนไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการร่วมทำกิจกรรม ตามคำขวัญวันเด็ก จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคาร X-Terminal

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทภก.) มอบความสุขให้กับเยาวชนไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการร่วมทำกิจกรรม ตามคำขวัญวันเด็ก จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคาร X-Terminal

 

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการเล่นและการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รวมไปถึงการได้สัมผัสประสบการณ์จริงพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน

 

ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากโรงเรียนโดยรอบ ท่าอากาศยาน พร้อมทั้งการละเล่น ของรางวัลต่างๆ ซุ้มอาหาร จากหน่วยงานราชการ สายการบิน และ ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ที่สนับสนุนของรางวัลและกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งการเยี่ยมชมภายในเขตลานจอดอากาศยานและรับชมบรรยากาศการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิด

แรงบันดาลใจในการทำงานในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต รวมทั้งส่งมอบความสุขให้กับเยาวชน โดยรอบท่าอากาศยาน  การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบไปพร้อมกัน