ท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมโครงการ จัดอันดับท่าอากาศยาน ผนึกกำลังทุกหน่วยทำให้ผู้โดยสารประทับใจ

โพสเมื่อ : Friday, May 18th, 2018 : 3.26 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงาน “Take off HKT ready for ASQ” ประกาศเข้าโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ผนึกกำลังทุกหน่วยงานที่ให้บริการอยู่ภายในสนามบินภูเก็ต ให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจสูงสุด เริ่ม ก.ค.ปีนี้ ส่วนการปรับปรุงเสร็จทั้งหมด มิ.ย.นี้แน่นอน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงาน “Take off HKT ready for ASQ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International) หรือ ACI และเพื่อให้ท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบมาตรฐานสากลคอยติดตามคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงาน มีความถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งบประมาณในการปรับปรุงการบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และความร่วมมือจากหน่วยงานในท่าอากาศยาน โดยมีนาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน หน่วยงานที่ให้บริการในสนามบิน ผู้ประกอบการ้านค้า และบริษัทที่ให้บริการด้านต่างๆ ของสนามบิน เข้าร่วม ณ.โรงแรม The Slate Phuket อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ภายหลังการเปิดตัวโครงการ “Take off HKT ready for ASQ” ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “HKT Ready for ASQ” โดย น.อ.วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค นายนายอนันต์ ฉัตรศรัทธา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการบริการ นายธนากร ศรีหมาศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรการการบินภูเก็ต และพ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ในมุมมองการยกระดับคุณภาพการบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หรือ Thailand 4.0 การเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานของท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นการร่วมมือกันระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน และหน่วยงานที่ให้บริการ ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อยกระดับการให้บริการ และเป็นการกำหนดทิศทางในการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยการเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานของท่าอากาศยานภูเก็ตนั้น จัดอยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 15 – 25 ล้านคนต่อปี ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานลำดับที่ 4 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานนำร่องในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ตามมาด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่เข้าร่วมในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 5 – 15 ล้านคนต่อปี และสามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลกในปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 25-40 ล้านคนต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการจัดอันดับ ท่าอากาศยานทั่วโลก 346 ท่าอากาศยาน กระจายอยู่ใน 86 ประเทศทั่วโลก โดยในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 ท่าอากาศยาน

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าววถึงความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ตในการเข้าสู่โครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการพัฒนาตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตปี 2553-2557 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านกายภาพ และเมื่อโครงการพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2561 จึงถือว่าท่าอากาศยานภูเก็ตมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ การให้บริการ และจะพัฒนาการให้บริการ
ให้มีความทัดเทียมกับท่าอากาศยานในระดับสากลต่อไป

นายเพ็ชร กล่าวต่อว่า การเข้าสู่โครงการ โครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันให้บริการกับผู้โดยสารให้เกิดความประทับใจสูงสุด ทั้งในส่วนของท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานที่ให้บริการอยู่ที่สนามบิน ทั้งตรวจคนเข้าเมือง ศุลากร ฯลฯ บริษัทเอ้าท์ซอร์ส ร้านค้าต่างๆ ไปจนถึงแม่บ้าน ในระยะเวลาที่ดำเนินการประเมินเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

ขณะที่ นายธนากร ศรีหมาศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรการการบินภูเก็ต และพ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เป็นสิ่งดีที่ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเข้าสู่โครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจสูงสุด