ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่ม

โพสเมื่อ : Saturday, July 7th, 2018 : 6.57 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดตั้ง  3 ศูนย์ช่วยเหลือญาตินักท่องเที่ยว ที่ประสบอุบัติเรือล่ม เพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดตั้ง  3 ศูนย์ช่วยเหลือญาตินักท่องเที่ยว ที่ประสบอุบัติเรือล่ม เพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก  ซึ่งมีการประสานงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทสายการบิน, ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทภก., ศุลกากร, สถานกงสุลจีน, ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจภูธรสาคู, สมาคมโรงแรมไทย (THA), สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนจังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุและการประสานญาติผู้เสียชีวิต ในการดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา โดยศูนย์ดังกล่าวฯ จัดตั้ง 3 บริเวณ ดังนี้ 1. ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363

  1. ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363 ,3.ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 0 7635 1005 และ สามารถส่งข้อมูลผ่าน E-mail: pornpawee.n@airportthai.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เมื่อญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึง ทภก.สามารถมาติดต่อที่จุดประสานงานของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตม.บริเวณด้านหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำผ่านช่องตรวจพิเศษ (Fast Track) และ นำประสานต่อไปยังศูนย์ฯทั้ง 3 แห่ง