ท่องเที่ยวและกีฬาเสริมเขี้ยวเล็บดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Monday, March 19th, 2018 : 4.04 pm

ท่องเที่ยวและกีฬา เสริมความรู้การดูแลความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล “หลักสูตร Rescue” การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดูแลนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (19มี.ค.) ที่โรงแรมดารา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล “หลักสูตร Rescue” การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว โดยมี นางศิรวลี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 พ.ต.ต.เอกชัย ศิริ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในครั้งนี้

นางศิรวลี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วม กับสำนักงานบริหารจักการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และ ชมรม Go Eco Phuketได้จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล “หลักสูตร Rescue” การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

โดยหลักสูตรมุ่งเน้น การวิเคราะห์และจัดการกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำน้ำ การให้ความช่วยเหลือแก่นักดำน้ำที่ประสบปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ที่ปลอดภัยทั้งผู้ให้ และผู้รับความช่วยเหลือ การสังเกตการณ์และการเข้าหาผู้ประสบเหตุที่มีความผิดปกติหรือตื่นกระหนก การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาดำน้ำข้อควรระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำที่สามารถสังเกตและแก้ไขได้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

อีกทั้งฝึกฝนทักษะการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุบนผิวน้ำและการเข้าช่วยเหลือจากใต้น้ำการช่วยหายใจระหว่างยังอยู่ในน้ำ การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยรักษาพยาบาลขั้นต่อไปกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) มาแล้ว จำนวน 50 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม นี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติ ในสระว่ายน้ำ การเสวนาในหัวข้อ “การร่วมมือร่วมใจให้การท่องเที่ยวทางทะเลไทยปลอดภัยและยั่งยืน” ณ ห้องประชุมดาราเธียเตอร์ชั้น 1 โรงแรมดารา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และทดสอบภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่เกาะราชาน้อย และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลผู้ประสบภัยทางจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวถือว่า เป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นการดำเนินการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอีกด้วย