ท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักอัตราเข้าพัก กว่า 90 % เหตุนทท.งดเข้าบาหลี

โพสเมื่อ : Friday, December 1st, 2017 : 2.53 pm

คึกคัก นักท่องเที่ยวเข้าบาหลีไม่ได้เบนเข็มเข้าภูเก็ตแทน ทำยอดเข้าพักเพิ่มเป็นกว่า 90 % จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 70 -80 % ส่วนหาดป่าตอง กะตะ- กะรน เริ่มหาห้องพักยากขึ้น ด้าน เทศบาลเมืองป่าตอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบ จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ชายหาดตรวจความเรียบร้องการจัดระเบียบ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสแหกคอก

สำหรับการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่การจัดระเบียบออกเป็น 3 ส่วน คือ ชายหาดเพื่อการท่องเที่ยวมี จำนวน 9 ชายหาด ชายหาดเหล่านี้จะมีการจัดพื้นที่ 10 % ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้ามาตั้งเตียง และร่ม รวมทั้งการประกอบอาชีพ นวด หาบเร่ได้ มี 1 หาดเป็นหาดเทิดพระเกียรติ ซึ่งกำหนดให้หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเลเป็นหาดเทิดประเกียรติ โดยห้ามไม่ให้มีร่มเตียงและการรุกล้ำลงชายหาดเด็ดขาด นอกจากนั้นยังมีจำนวน 33 ชายหาดที่ถูกกำหนดให้เป็นชายหาดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดระเบียบชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องปรามให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสในการรุกล้ำชายหาด ทาง พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม รอง ผบ.ร 25 พัน 2 ชุดรักษาความสงบ จ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่บริเวณชายหาดป่า ปาตอง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามและตรวจสอบการจัดระเบียบชายหาด โดยนายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  ซึ่งบริเวณชายหาดป่าตอง  ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ชายหาดจัดระเบียบตามนโยบายจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ยังมีผู้ประกอบการบางรายไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด โดยได้มีการพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้

พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม กล่าวว่า เนื่องจากในระยะนี้ จังหวัดภูเก็ตกำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ในการตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหาดจัดระเบียบ ตามนโยบายจัดระเบียบชายหาด จำนวน 9 ชายหาด เช่น ป่าตอง กะตะกะรน กลาง ในหาน เป็นต้น  โดยในการดำเนินการนั้นให้ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการส่วนน้อยไม่กี่รายที่ฝ่าฝืนกติกาที่กำหนด

 

“กรณีของหาดป่าตองทางชุดรักษาความสงบฯ จะมีการลงพื้นที่มาตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอาชีพขอให้ปฏิบัติตามกติกาที่หน่วยงานราชการกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความมือเป็นเป็นอย่างดี มีส่วนน้อย 1-2 รายที่ไม่ยอมปฎิบัติตามหรือออกนอกกรอบ

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พบว่า บรรยากาศบริเวณชายหาดเป็นไปด้วยความคึก นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า การท่องเที่ยวในภาพรวมช่วงนี้ของจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ประมาณ 90  % ซึ่งปกติช่วงนี้อัตราการเข้าพักจะอยู่ที่ประมาณ 80 % แต่จากสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางไปต้องเที่ยวบาหลีได้ก็เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.ภูเก็ตแทน ทำให้อัตราการเข้าพักช่วงนี้เพิ่มมากกว่าปกติประมาณ 10 % ทำให้อัตราการเข้าพักในช่วงนี้คึกคักขึ้น สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวก็มีทั้งออสเตรเลีย ยุโรป และรัสเซีย ส่วนโรงแรมตามชายหาดพบว่าช่วงนี้เริ่มหาห้องพักยากขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจะดีไปจนถึงปลาย ก.พ. สำหรับปีนี้