ทุบทิ้ง รื้อถอน สิ่งก่อสร้างวัดพระนางสร้าง 11 ม.ค.นี้

โพสเมื่อ : Wednesday, January 10th, 2018 : 9.31 am

จังหวัดภูเก็ตเตรียมรื้อทิ้ง เคลื่อนย้าย สิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมและแปลกปลอมในวัดพระนางสร้าง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ออกทั้งหมดกว่า 10 รายการ 11 มกราคมนี้ เพื่อปรับปรุงบูรณะวัดให้คืนสู่สภาพเดิมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเรียกศรัทธาประชาชนกลับมาดั่งเดิม

นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการพัฒนาวัดพระนางสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเทพกระษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อโซเชียลและสื่อสาธารณะต่าง ๆ นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในวัดพระนางสร้างว่าไม่มีความเหมาะสมหลายประการ และทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส และแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอถลางรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างไปแล้วนั้น

จังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ 666/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวัดพระนางสร้าง ประกอบด้วย ฝ่ายสงฆ์ มีพระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายราชการ ได้มีประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัดให้คืนสู่สภาพของวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมาะชุม คณะกรรมการ ฯได้มีมติดังนี้ คือ การพิจารณาสิ่งปลูกสร้างที่จะทุบทำลาย รื้อถอน เคลื่อนย้าย ไม่เหมาะสม ปรับปรุงให้เหมาะสม เป็นอำนาจของรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว จำนวน 17 รายการ และกำหนดให้มีการรื้อถอนในวันที่ 11 ม.ค. 2561 ในเวลา 09.09 น. จะทำพิธีหลักศาสนาและความเชื่อทั้งพิธีพราหม์และพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นในเวลา 14.00 น.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี นำเครื่องจักรกลและบุคลากร ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการ ฯ ยังได้ลงพื้นที่วัดพระนางสร้างอีกครั้ง ในวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการรื้อถอน เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่จะรื้อถอน และเห็นชอบในหลักการตามมติเดิม แต่ในส่วนที่ยังไม่มั่นใจ เช่น อาคารเรียนเก่า ให้ตรวจสอบความชัดเจนก่อนทำการรื้อถอน รวมทั้งยังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีก 4 รายการ ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์และประตูโขงด้านหน้าวัด กำแพงหน้าวัด 3 จุด อาคารเก่าสภาตำบล และห้องพักคนงานด้านฝั่งอาคารเรียน บันไดขึ้นลงพระนอนทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ฝ่ายรื้อถอนดำเนินการ

นายวิญญา กล่าวต่อว่า ในการทุบ ทำลาย รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง คณะกรรมการได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า 10 รายการในวันที่ 11 ม.ค.นี้ ระยะที่ 2 จะมีการจัดระเบียบความเหมาะสมภายในวัดทั้งหมด และวางแผนจัดทำมาสเตอร์แปลนการพัฒนาและบูรณะวัดทั้งหมด เพื่อเรียกความศรัทธาของประชาชนกลับคืนว่าสู่วัดอีกครั้ง