ที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่จีน ลงพื้นที่ภูเก็ตหารือร่วมจังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตจากจมน้ำ/อุบัติเหตุ

โพสเมื่อ : Friday, May 11th, 2018 : 4.32 pm

ที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่จีน ลงพื้นที่ภูเก็ตหารือร่วมจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำและทางถนน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตปีละจำนวนหลายคน เผยจีนมาประเทศไทยเกือบถึง 10 ล้านคน ภูเก็ตปีที่แล้ว 2.8 ล้านคน ไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มแล้ว 30% เสนอให้ภูเก็ตจ้างไลฟ์การ์ดมืออาชีพ เพิ่มป้ายเตือน ธงแดง ให้ครอบคลุมทุกหาด รวมทั้งใช้รถบัสภาพดี เพื่อลดการเสียชีวิตของคนจีนที่มาเที่ยวภูเก็ต

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมเรื่องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวจีน ร่วมกับ Mr.Li Chunlin ที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่ Mr.Zhou Guangxu เลขานุการโทและกงสุล Ms.Ma Cui hong หัวหน้ากงสุลจีนภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต สาธารณสุข ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจภูธร แขวงการทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมท่องเที่ยวไทยจีนจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทัวร์จีนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวภูเก็ตประสบอุบัติเหตุทั้งทางน้ำและทางบกเสียชีวิตในจำนวนที่สูงในแต่ละปี ทางรัฐบาลจีนจึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยและภูเก็ตให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างประทับใจและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาภูเก็ต โดยนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สบายใจทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักท่องเที่ยว และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ได้มีการกำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ญาติอีกด้วย

สำหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางถนนนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กำกับดูแลรถเช่าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น รถเช่าต้องมีประกัน ให้เช่าเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น และจะต้องสวมหมวกกันน๊อก รถโดยสารประจำทางจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพทุกๆปี กำหนดเวลาห้ามรถบัสและรถขนาดใหญ่ขึ้น-ลงเขาป่าตองในเวลา 06.00-09.00 น.และในเวลา 16.00 – 19.00 น.รวมถึงมีการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนที่ชัดเจน ปรับปรุงพื้นผิวถนนและทำสัญลักษณ์บนพื้นถนนที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดอันตราย

ส่วนมาตรการป้องกันและลดอุบัติทางน้ำนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้ชายหาด 12 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด จำนวน 98 คน และเทศบาลป่าตองได้จัดจ้างไลฟ์การ์ดดูแลหาดป่าตองอีก 28 คน มีการตั้งศูนย์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำที่ศูนย์ควบคุมเรือยอชต์ รวมถึงท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่จากเจ้าท่าประจำทุกๆวัน มีการตรวจเช็คจำนวนผู้โดยสาร เสื้อชูชีพ คนขับเรือ หากน้ำหนักเกิน เสื้อชูชีพไม่เพียงพอก็จะไม่อนุญาตให้เรือออกจากท่าฯโดยเด็ดขาด มีระบบติดตามเรือ EMS และมีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่บริเวณหน้าท่าฯ

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอถึงมาตรการที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น ในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการทำประชาสัมพันธ์การเล่นน้ำอย่างปลอดภัยตามชายหาดของภูเก็ตผ่านทางยูทิว ที่ใช้ชื่อว่า Phuket Safety Bach เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงการเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัยเมื่อมาภูเก็ต เป็นต้น

Mr.Li Chunlin ที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่ ประจำประเทศไทย สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน กล่าวภายหลังรับฟังมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งทางน้ำและทางบกของจังหวัดภูเก็ตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ว่า ก่อนที่จะเดินทางมาภูเก็ตนั้น ได้เดินทางไปหารือกับทางปลัดกระทรวงคมนาคมเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาแล้ว และในวันนี้ได้มาภูเก็ตมาหารือร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ลงพื้นหาดป่าตองและหาดอื่นๆของภูเก็ต ขอชื่นชมในส่วนของหาดป่าตอง ที่มีไลฟ์การ์ดมืออาชีพมาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ชายหาด และรวมไปถึงธงแดง และป้ายเตือนที่มีความชัดเจน แต่ในหาดอื่นๆ นั้นไลฟ์หาดยังไม่เป็นมืออาชีพมากนัก รวมไปถึงธงแดงและป้ายเตือน จึงยากให้ทางจังหวัดภูเก็ตทบทวนในเรื่องนี้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนและประเทศอื่นๆ ต้องประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเสียชีวิต และหลังจากหารือกับทางจังหวัดภูเก็ตแล้ว จะเดินทางไปหารือต่อกับปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอีกต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของคนจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แต่ที่ผ่านมาคนจีนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยต้องประสบอุบัติเหตุทั้งทางน้ำและทางบกเสียชีวิตถึง 65 คนในปี 2560 และในปี 2559 จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิตจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนั้น ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเสียชีวิต 15 คน อุบัติเหตุทางน้ำเสียชีวิต 19 คน ปี 2559 จำนวน 13 คน มีทั้งจมน้ำเสียชีวิตในทะเลและสระว่ายน้ำของโรงแรม

ทางรัฐบาลจีนจึงได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างสูง รัฐบาลจีนต้องการให้ประเทศไทยและภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของคนจีนที่มาเที่ยวแล้วเกิดความทรงจำที่สวยงามประทับใจแทนความทรงจำที่โศกเศร้า เพราะในแต่ละปีคนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี จากสถิติในปีที่แล้วคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยสูงถึง 9.8 ล้านคน สร้างรายได้สูงถึง 40,000 ล้านบาท และในไตรมาสแรกของปี 2561 นี้ เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 30% ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นกัน ในปีที่แล้วสูงถึง 2.8 ล้านคน

Mr.Li Chunlin กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำและทางถนนนั้น ก็ได้เห็นว่าทางจังหวัดภูเก็ตมีความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการในเรื่องของการห้ามรถใหญ่ขึ้นเขาป่าตอง และควบคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบขับขี่เช่ารถถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ แต่อย่างจะให้ทางผู้ประกอบการเลือกใช้รถบัสทีมีสภาพที่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วย แต่อยากจะขอเสนอแนะให้ทางจังหวัดภูเก็ตจ้างไลฟ์การ์ดที่เป็นมืออาชีพ และมีการทำป้ายเตือน ธงแดงพร้อมเต็มทุกพื้นที่ ส่วนสระว่ายน้ำของโรงแรมนั้นอยากให้มีป้ายเตือนให้ชัดเจน และอยากให้ทางจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยและความสะอาดของอาหารด้วย และฝากดูแลในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือจากภูเก็ตไปถึงเกาะพีพีของกระบี่ด้วย เพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นกัน

Mr.Li Chunlin กล่าวอีกว่า ในส่วนของรัฐบาลจีนเองได้มีมาตรการให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมีความสุข ได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัย เช่น นักท่องเที่ยวจีนที่เปิดรูมมิ่งโทรศัพท์มือถือเมื่อเดินทางถึงต่างประเทศจะมีการส่งข้อความให้ระมัดระวังในการท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ หากเกิดปัญหาให้ติดต่อทางสถานทูต สถานกงสุล พร้อมเบอร์ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง สถานทูตและสถานกงสุลมีการจัดพิมพ์เอกสารข้อควรระวังในการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองนั้นๆ แจกให้นักท่องเที่ยว พร้อมวีดีโอ การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีอารยะธรรมในทุกเที่ยวบินที่มาประเทศไทย รวมถึงได้แนะนำการท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ และมีการประกาศแจ้งเตือนให้งดการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนั้นหากรัฐบาลเห็นว่าไม่ปลอดภัย แต่สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการแจ้งเตือนให้งดการเดินทางท่องเที่ยว เพราะไทยจีนมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อกันทั้งในส่วนของรัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศ

ขณะที่ Ms.Ma Cui hong หัวหน้ากงสุลจีนภูเก็ต กล่าวว่า มาตรการบางอย่างที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการนั้น ทางสถานกงสุลได้รับทราบแล้วและขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของภูเก็ตที่ให้ความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปี 2560 เข้ามาถึง 2.8 ล้านคน และไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เป็นสิ่งที่ดีที่นักท่องเที่ยวจีนมาภูเก็ตเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้สนิทแนบแน่นมากยิ่งขึ้น คนจีนมาภูเก็ตมากนอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีต่อภาคเอกชนภูเก็ตแล้วยังเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับทางสถานกงสุลภูเก็ตเป็นอย่างมากในการดูแลความปลอดภัย ทำให้มีปัญหาเรื่องการจมน้ำเสียชีวิตและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ทางสถานกงสุลยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับทางจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

ด้านนายพิเชษฐ์ กิตติโกเมศ นายกสมาคมท่องเที่ยวไทยจีนภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทัวร์จีนนั้น ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปยังโรงแรมที่พัก ไกด์จะทำหน้าที่ให้การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนได้แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบว่าการจราจรทั้งรถยนต์และถนนไม่เหมือนกับเมืองจีน รวมถึงมีการแจ้งเตือนเรื่องสระว่ายน้ำของโรงแรมเวลาเปิด-ปิดและข้อควรระวัง แต่นักท่องเที่ยวจะแอบลงไปเล่นตอนกลางคืนเพราะสระว่ายน้ำโรงแรมสวย บางรายเมาสุราแล้วลงเล่นน้ำในสระของโรงแรม ทำให้จมน้ำเสียชีวิต แม้ว่าโรงแรมทุกแห่งที่อยู่ในเครือของทางสมาคมไปใช้บริการจะมีป้ายแจ้งเตือนเป็นภาษาจีนแล้วก็ตาม ส่วนการเล่นน้ำทะเลนั้น จะมีไกด์ชี้แจงแจ้งเตือนถึงการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยให้ทุกคนใส่เสื้อชูชีพตั้งแต่ออกจากฝั่ง เวลาเล่นน้ำจะให้ใส่เสื้อชูชีพทุกคน และไกด์จะอยู่ในเรือค่อยดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำ รวมถึงซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวทุกคน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในตอนท้ายการประชุมว่า ทางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับข้อเสนอแนะของกงสุลจีนในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและจะมีการตรวจสอบในเรื่องของป้ายเตือนตามชายหาดที่เห็นว่ายังน้อยเกินไปและไม่ชัดเจน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ของทางการจีน ซึ่งเรื่องนี้ทางจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพราะจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวจนนำไปสู่การเสียชีวิต อยากจะให้นักท่องเที่ยวจีนและชาติอื่นๆมาเที่ยวภูเก็ตอย่างมีความสุข ประทับใจ และเดินทางกลับประเทศของตนเองอย่างปลอดภัย พร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตอีกในครั้งต่อๆไป