ที่ดิน 178 ไร่ พ่อเมืองภูเก็ตย้ำประชาชนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้คนบุกรุกต้องออกไป

โพสเมื่อ : Wednesday, November 8th, 2017 : 12.35 pm

พ่อเมืองภูเก็ตย้ำ ประชาชนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หลังจังหวัดชนะคดีได้คืนที่ดินสาธารณะหาดเลพัง อ.ถลาง  178 ไร่ พร้อมตั้งคณะทำงานดำเนินการต่อ จัดการคนบุกรุกให้ออกจากพื้นที่

หลังจากศาลฎีกา มีคำพิพากษาคดีเอกชนฟ้องรัฐ กรณีที่ดิน 178 ไร่ ในพื้นที่หาดลายันต่อเนื่องหาดเลพัง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และตัดสินให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะ ล่าสุด นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่ภาครัฐชนะคดีดังกล่าวและได้คืนที่ดินจำนวน 178  ไร่กลับมาเป็นที่ดินของรัฐและเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งในส่วนของการบริหารพื้นที่สาธารณะ เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง และ ท้องถิ่นในการบูรณาการ ดูแลรักษา ไม่ให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวต่อไป

 

โดยในขณะนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการ จัดตั้งคณะทำงาน โดยแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นฝ่ายประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายรังวัดสอบเขตที่ดินการปักปันแนวเขตและ คณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะเร่งดำเนินการ โดยเร็วที่สุด

สำหรับพื้นที่ 178 ไร่ ที่ศาลพิพากษาให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ นั้น จะต้องยึดหลักให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เป็นที่พักผ่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีใครเข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าของ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ชายหาดหลายแห่งที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จะต้องเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน
นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินแปลงดังกล่าว จะนำข้อกฎหมายการบังคับคดีจากศาลมาใช้ ดำเนินการ ให้เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนต่อไป โดยเป้าหมายหลักของการบริหารจัดการพื้นที่พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จะเน้นหลักการให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน เช่นจัดเป็นสวนสาธารณะ, สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่พักผ่อนหรือสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

ส่วนกรณีการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ยังไม่ออกจากพื้นที่  ทางจังหวัดจะดำเนินการโดยใช้อำนาจทางกฎหมายและอำนาจจากศาล มาใช้ในการดำเนินการและ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่บุกรุกได้เข้าใจสถานะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ การบุกรุกถือเป็นความผิด ทางกฎหมาย ทั้งนี้ การเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนหรือกลุ่มบุคคล จะไม่มีสิทธิ์ครอบครอง หรือเข้ามาทำประโยชน์ใดๆ  ซึ่งในเรื่องนี้คณะทำงานจัดระเบียบของจังหวัด จะทำงานโดยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันกับการดำเนินการ จัดระเบียบ ชายหาด ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดภูเก็ตจะได้มีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันถึง 178 ไร่