ทำไม! สับปะรดภูเก็ต ต้องลูกละ 15,430 บาท เลือก 9 ลูกดีที่สุดส่งมอบช่วงตรุษจีน พร้อมเปิดจองลูกละ 1,543 บาทอีก 100 ลูก

โพสเมื่อ : Friday, December 15th, 2017 : 10.15 am

 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จับมือ วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี พิเศษสุดปีนี้เปิดจองสับปะรดออแกนิก จากสวนผู้ว่าราชการจังหวัด ลูกละ 15,430 บาท ที่มีเพียง 9 ลูกเท่านั้น พร้อมเปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกละ 1,543 บาท 100 ลูกที่ดีที่สุดเท่านั้น หวังสร้างกระแสให้เกษตรกรหันมาปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้อสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ ลูกละ 30-35 บาทได้ตามจุดจำหน่ายทั่วไป

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต แถลงข่าว “อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561”

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ตว่า ปัจจุบันพื้นที่สำหรับทำเกษตรในภูเก็ตลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูเก็ตที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะ อย่างไรตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตต้องผ่านการยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices) เป็นต้น

นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า สับปะรดภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์หรือ ออร์แกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ต ผ่านระบบ QR Code นอกจากนี้ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตผ่านกลไกการขับเคลื่อนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยในการจัดงาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้ง ยังใช้สับปะรดภูเก็ตแทนสื่อความหมายอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า “อ่องหลาย” อันสื่อความหมายถึงโชคลาภ

การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดภูเก็ตให้มีมูลค่าสูงเพื่อการสร้างรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกของประชารัฐ โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ร่วมกับชุมชน และทางภาครัฐ หากการบูรณาการสานพลังดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง เชื่ออย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตสามารถมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ด้านนายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน”(กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา และ ได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น แคมเปญดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากว่า 300,000 บาท จากความสำเร็จที่ผ่านมานี้เอง ในปีนี้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 จำนวน 100 ลูก

เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกสับปะรดพันธ์ภูเก็ต “แท้” ซึ่งเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 2,200 ไร่ ให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมงคล ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่าการใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน มีความเชื่อว่า ช่วยให้มีโชคลาภตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า “อ่องหลาย” รวมไปถึงสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ จุดเด่น และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสับปะรดทั้ง 100 ลูก เป็นสับปะรดที่ดีที่สุดจากผลผลิตทั้งหมด 7 ล้านลูก

นอกจากนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษสุด นอกจากจะเปิดให้จองสับปะรดราคาลูก 1,543 บาท แล้ว ทางกลุ่มยังได้คัดเลือกสับปะรดออร์แกนิกที่ปลูกในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแปลงสับปะรดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นคนปลูกเอง จำนวน 9 ลูก เปิดให้จองด้วย ในราคาลูกละ 15,430 บาท ซึ่งสับปะรดดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะส่งมอบให้ผู้จองด้วยตัวเอง ในช่วงตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ ในกล่องในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ระดับโลก Ms.Ludmila letnikova ภายในกล่องมีสับปะรด 1 ลูก เกลือเคยภูเก็ต 1 กระปุก จี้ทองคำมงคลรูปสับปะรด 2 สลึง ส่วนลูกละ 1,543 บาทนั้น จะแตกต่างเพียงไม่มีจี้ทองคำเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ นั้น ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมีจุดจำหน่ายอยู่หลายจุดด้วยกัน โดยจะเลือกซื้อได้ตามจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ที่มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และกรมส่งส่งเสริมการเกษตร จะได้สับปะรดภูเก็ตแท้อย่างแน่นอน เนื่องจากในปัจจุบันมีสับปะรดจากต่างจังหวัดเข้ามาว่างจำหน่ายในภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเลือกซื้อได้ที่จุดหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต หน้า สภ.กะรน ประตูเมืองภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย จุดตรงข้ามบริษัทโตโยต้าเน็ก และจุดขาออกบริเวณใกล้โตโยต้าเน็ก ราคาอยู่ที่ลูกละ 30-35 บาทเท่านั้น เป็นสับปะรดภูเก็ตที่ผ่านขบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคิวอาร์โค้ด เป็นต้น