ทัพเรือภาค 3 สนธิกำลังหลายหน่วยงานในภูเก็ต สุ่มตรวจโรงงานแปรรูปอาหารทะเล

โพสเมื่อ : Thursday, November 16th, 2017 : 10.27 pm

ทัพเรือภาค 3 สนธิกำลังหลายหน่วยงานในภูเก็ต สุ่มตรวจโรงงานแปรรูปอาหารทะเล คุมเข้มให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ แรงงานไม่ผิดกฎหมาย ไม่พบการกระทำผิด ส่งออกได้อย่างมั่นใจ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (16 พ.ย.) พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่อุตสหกรรม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด 9 หน่วยงาน เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ชิสไพ ภูเก็ต จำกัด บริษัท ไทยโอเชี่ยน เวนเจอร์ จำกัด และบริษัท ภูเก็ต ดองเซอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่าและอาหารทะเลส่งออกต่างประเทศ

เพื่อตรวจสอบการประกอบการของโรงงานว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ทั้งในส่วนของการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน แรงงาน แหล่งที่มาของวัตดุดิบ เพราะโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอียู

พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า การสุ่มตรวจโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในภูเก็ตวันนี้ทั้ง 3 แห่ง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ขาดการควบคุม เพราะการแปรรูปอาหารเป็น 1 ในมาตรการที่จะต้องดูแลในเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากเรือประมง โรงงานผลิตได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ แรงานที่ใช้ในโรงงานเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายกำหนด มีเข้ามาทำงานด้วยความสมัครหรือถูกบังคับ เข้าข่ายการค้ามุนษย์ เพราะทางอียูจะตรวจสอบกลับสินค้าที่ส่งออกไปยังอียูทั้งสิ้น หากทุกอย่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดการส่งออกก็จะไม่มีปัญหาตามมา

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบโรงงานทั้ง 3 แห่งในวันนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งแตกต่างจากการตรวจสอบเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีปัญหาในหลายเรื่องๆ เมื่อทางหน่วยงานราชการเข้มงวด ทำให้ผู้ประกอบการพยายามที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เต็มใจและพร้อมที่จะให้ทุกหน่วยเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากดำเนิการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมดแล้ว

พลเรือโท สุรพล กล่าวอีกว่า การตรวจสอบโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแปรรูปนั้น ได้เน้นย้ำใน 3 เรื่องหลักๆ คือ 1.แรงงานจะต้องเป็นแรงงานที่มาทำงานด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับ ได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด 2.เอกสารแสดงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพราะทางอียูได้เน้นย้ำแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาก และ 3. สวัสดิการของแรงงาน ซึ่งที่มีการตรวจสอบมาในพื้นที่ภูเก็ต ทุกโรงงานดำเนินการครบถ้วน เช่นเดียวกับโรงงานในพื้นที่ฝั่งอันดามันได้ดำเนินการตามที่กำหนดทั้งหมดแล้ว ไม่มีมีปัญหาอะไร