ทภก.ภูเก็ตจัดกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงถือศีลกินผัก

โพสเมื่อ : Thursday, October 11th, 2018 : 12.20 pm

ทภก.ภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ทภก. จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลถือศีล กินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี และเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต

โดย ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3005 และ เที่ยวบินที่ FD3162 พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 และ 6  ต่อจากนั้นให้การต้อนรับผู้โดยสารด้วยการแสดงการเชิดสิงโต ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.