ชาวภูเก็ตร่วมเดิน – วิ่งการกุศล หารายได้สมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวชิระ

โพสเมื่อ : Sunday, July 22nd, 2018 : 5.49 pm

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 112 ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อเวลา 5.30 น. วันนี้ ( 22 ก.ค.) ที่เขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 112 ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดขึ้น โดนมีนางศึกษาวดี จันทร์ชู โดยมีนางศึกษาวดี จันทร์ชู รองประธานฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตและการเงินภูเก็ต พร้องด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และมีนักกีฬาเข้ากว่า 1,000 คน

นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ กล่าวว่า จากการที่ได้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลเมืองกระทู้ได้จัดการแข่งขันมินิมาราธอนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกันและรู้จักใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมด้วยการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนและชมรมต่างๆให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ด้านนางศึกษาวดี จันทร์ชู รองประธานฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตและการเงินภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเดินวิ่ง 112 ปีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และ เพื่อสร้างความใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคมระหว่างประชาชนส่วนราชการองค์กรเอกชนและชุมชนต่อไป