ชาวบ้านร้องคนใช้ทะเลเป็นถังขยะ จี้รัฐแก้หวั่นทำลายภาพลักษณ์ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, August 29th, 2018 : 11.56 am

ชาวบ้าน ร้องคน ใช้ทะเลเป็นถังขยะ ทิ้งทุกอย่างแม้แต่ขี้ นับวันปริมาณเพิ่มมหาศาล จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา ก่อนทำลายภาพลักษณ์ภูเก็ตย่อยยับ

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ ( 29 ส.ค.) นายสุชาติ ผลกิจ ผู้ประสานงานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.รัษฎา ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต และ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ชุมชนบริเวณคลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีน ต.รัษฎา ที่นับวันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

โดยมีพ.ต.อ.ธีระศักดิ์ ธรรมสถิต ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่รับหนังสือร้องเรียน พร้อมกับกล่าวว่า หลังจากรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านแล้ว จะแจ้งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับทราบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะที่ นายสุชาติ ผลกิจ ผู้ประสานงานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.รัษฎา ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา กล่าวว่า ปัจจุบันในคลองท่าจีนมีขยะจำนวนมาก จนจะแน่นคลองอยู่แล้ว และ ขยะได้ไหลเข้ามาทั้งในคลองจนถึงแนวป่าชายเลนด้านบน รวมทั้งไหลออกทะเลในจนทำให้ขยะเกลื่อนทะเล ซึ่งพบว่ามีมากเป็นหลายตัน ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาขยะก็ไม่ได้ลดลง นับวันมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการสอบถามไปยังหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล ทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าท่า ประมง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างก็บอกว่าขยะในทะเลไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ จึงเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อให้จังหวัดดำเนินการหาเจ้าภาพมารับผิดชอบและแก้ไขปัญหาขยะในทะเลที่บริเวณคลองท่าจีนโดยเร็วที่สุด เพราะถ้าปล่อยไว้จะสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดภูเก็ตในทุกด้าน ทั้งเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ การทำประมง

ทุกวันนี้คนในชุมชนบางคน เรือประมงบางลำ ทั้งเรือพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน แรงงาต่างด้าว ต่างมองว่าทะเลเป็นถังขยะ จึงได้นำขยะทุกอย่างมาทิ้งลงทะเล แม้แต่ขยะในบ้านเองก็ยังนำเอามาทิ้งในทะเล รวมทั้งการขับถ่ายสิ่งปฎิกูล ทุกวันนี้เรายังเห็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเรือประมงขับถ่ายลงทะเลโดยไม่มีความละอาย ขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนจะล้นคลองอยู่แล้ว และขยะเหล่านี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในคลองเท่านั้น แต่ยังลอยไปกลางทะเลอีกด้วย

นายสุชาติ ผลกิจ ผู้ประสานงานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.รัษฎา ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา เมื่อทุกคนเห็นทะเลเป็นถังขยะ การจัดเก็บขยะที่ทำกันอยู่ตามเทศกาลต่างๆ หรือวันสำคัญต่างๆ จึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่ให้มีการเก็บขยะกันอย่างไรก็ไม่มีวันหมด ถ้ายังไม่มีการแก้ไขที่ตัวต้นเหตุ จึงอย่างให้มีเจ้าภาพที่เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งคนในชุมชน เจ้าของเรือประมง ก็จะต้องสร้างจิตสำนึกให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ ทิ้งลงถัง ขยะในเรือประมงก็ควรที่จะนำกลับมาทิ้งบนบก อย่ามองว่าทะเลเป็นถังขยะ