จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง)

โพสเมื่อ : Friday, March 30th, 2018 : 7.58 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561

วันนี้ (30 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 โดยมี นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง  รอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

โดย การประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้การดำเนินงานสมโภชภูเก็ต 233 ปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนา,การจัดเตรียมสถานที่,การจัดเตรียมสถานที่จอดรถ,การเตรียมจัดหาเครื่องไทยทานและปัจจัยถวายพระสงฆ์,การจัดเตรียมโรงทานและการจัดการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ

 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน ประกอบด้วย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และร้านค้า เจ้าของสถานประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ได้ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตและร่วมภาคภูมิใจในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

 

นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ถือเป็นโอกาสที่ชาวภูเก็ตและประชาชนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ในรอบ 233 ปี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยในวันที่ 25 เมษายน 2561 จะมีการประกอบพิธีพราหมณ์, พิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ 233 รูป เจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล, การแสดงโขน/วงดนตรีไทย, การเสวนาเล่าเรื่องภูเก็ต และจะมีพิธีเปิดงานในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น. มีการเดินพาเหรดของวงโยธวาทิต จำนวน 233 คน การแสดงต่างๆ บนเวที, การแข่งขันวาดภาพประวัติศาสตร์ภูเก็ต, และมีการออกโรงทานสำหรับผู้มาร่วมงาน จำนวน 33 โรงทาน ในมื้อเที่ยงและมื้อเย็น

วันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. จะมีการแสดงของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มสตรีบนเวที, การแสดงความสามารถของเยาวชนภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต, การแสดงดนตรีวงซิมโฟนิค,แฟชั่นโชว์เล่า ประวัติศาสตร์ภูเก็ต,การแสดงเมดเล่ย์ และการออกโรงทานสำหรับผู้มาร่วมงาน

 

และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. จะมีการแสดงของ กลุ่มสตรีใน จังหวัดภูเก็ต , การแสดงยอดนารีศรีถลาง, การแสดงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,การร้องเพลงของดาราและมิสแกรนด์ภูเก็ต

และการออกโรงทานสำหรับผู้มาร่วมงาน

โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ได้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การถวายปัจจัยพระสงฆ์ ภัตตาหารเพล, เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์, เชิญชวนร่วมออกโรงทานจำนวน 132 โรงทาน สำหรับผู้ร่วมงาน, สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต โดยผู้สนใจสามารถ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้โดยโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลข 987- 3-75431-8 ชื่อบัญชีงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี