คาดปี 62 สร้างได้โครงการรถไฟฟ้ารางเบาที่ภูเก็ต ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด

โพสเมื่อ : Monday, June 4th, 2018 : 3.46 pm

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดินหน้าผลักดันโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต กำหนดแผนขับเคลื่อน สร้างให้ได้ภายในปลายปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ด้วยเงินลงทุน 30,000 ล้านบาท จากสนามบิน – ห้าแยกฉลอง รอผลการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม หาเอกชนลงทุน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโครงการรถไฟฟ้ารางเบา และ โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง (อุโมงค์ป่าตอง) ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตนั้น มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยขณะนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ

โดยขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษาที่จะดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (เดือนก.ย.61) หลังจากนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะใช้เวลาอีก 6 เดือน (เดือน เม.ย. 2562) ในการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต

หลังจากนั้นก็จะนำผลการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด รฟม.ตามด้วยกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เห็นชอบ หลังจากคณะกรรมการ PPP เห็นชอบในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว รฟม.จะออกประกาศประกวดราคาข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุน ทั้งในส่วนของการก่อสร้างด้านโยธา ด้านระบบรถไฟฟ้ารางเบา และการให้บริการเดินรถไฟฟ้ารางเบา

ซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้จะได้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในช่วงปลายปี 2562 หลังจากนั้นในต้นปี 2563 จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี หากทุกอย่างสามารถเดินไปตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต น่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2566 หรือ ปี 257 โดยขณะนี้ผลการศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หรือ EIA เข้าสู่การพิจารณาในรอบแรกไปแล้ว กำลังรอเข้าสู่การพิจารณารอบที่ 2 ต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต หรือ Light Rall Transit หรือ Tranway เส้นทางสนามบินภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โดยเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ต มาทางถนนสาย 4026 เชื่อมกับถนนสาย 402 หรือ ถนนเทพกระษัตรี ผ่านแยกบางคู เข้ามายังตัวเมืองภูเก็ต ไปทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ผ่านโรงเรียนดาวรุ่ง ไปจนถึงห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41 กิโลเมตร มีสถานีจอด 22 สถานี มีอุโมงค์ทางลอดรถไฟฟ้า 6 จุด ใช้เงินลงทุน 30,000 ล้านบาท