คณะกรรมาธิการคมนาคมตะลึงสนามบินภูเก็ตว่าสนามบินหรือห้างสรรพสินค้า

โพสเมื่อ : Sunday, March 25th, 2018 : 5.27 pm

คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต พบหลายปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ตะลึ่ง!อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เป็นสนามบินหรือห้างสรรพสินค้า เดินไปมุมไหน เจอแต่ร้านขายสินค้า กินพื้นที่เกินร้อยละ 60 เหลือพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสารน้อยมาก ทำให้เกิดความแออัด ไม่ได้รับความสะดวกสบาย เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการคมนาคมแก้ปัญหาต่อไป

วันนี้ ( 25 มี.ค.) คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดย พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 3 และอนุกรรมาธิการด้านคมนาคมทางอากาศ นำคณะมาติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต และการให้บริการผู้โดยสาร การให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน,การให้บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง,สถานที่พักรอภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต,พ.ต.อ.กิตติพงษ์ คล้ายแก้ว ผกก.สภ.สาคู, พ.ต.ต.เอกชัย ศิริ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การบินไทย เป็นต้น พร้อมประชุมและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการการพัฒนาท่าอากาศยาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวชี้แจงปัญหาอุปสรรคของท่าอากาศยานภูเก็ต ว่า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะพบว่ามีการร้องเรียนผ่านทางโซเซียลต่างๆ ซึ่งทางการท่าฯ ภูเก็ตรับทราบมาโดยตลอด และมีการแถลงข่าวชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งในเรื่งอสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และการซ่อมพื้นผิวรันเวย์เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งได้รับผลกระทบในระยะนั้น แต่ด้วยเป็นความจำเป็นจริงๆ ในการดำเนินการ ไม่เช่นนั้นความเสียหายจะเกิดค่อนข้างมาก

ในส่วนของแผนงานการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้โดยสาร ซึ่งตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตนั้น มีแผนงานมาตั้งแต่ปี 2553 -2557 ปัจจุบันปี 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ ตามโครงการหากแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 12.5 ล้านคนปี แต่ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารเพิ่มไปถึง 16.5 ล้านคน ดังนั้นในการบริหารจัดการถือว่าเกินขีดความสามารถ ซึ่งก็พยายามแก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง


ด้าน พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 3 กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ของทางคณะกรรมาธิการคมนาคมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ กระบี่ ว่า ในพื้นที่อันดามันโดยเฉพาะ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ได้มีการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์อย่างไรบ้างในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

การลงพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนั้นเป็นการติดตามงานการพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และยังมีปัญหาอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยจะดูในเรื่องของการบริการหรือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ตำรวจ เป็นต้น จากการลงพื้นที่พบว่ามีหลายส่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ยังมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านเทคนิง และต้องยอมรับว่าสนามบินภูเก็ตในด้านกายภาพนั้นมีขีดจำกัดค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยที่ยังไม่ได้มาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องยอมรับได้หากมีมาตรการหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับ

พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อปีที่ผ่านมา เวลาผ่านไปเพียงปีเดียว การลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าการจัดพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมีค่อนข้างน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 60% ถูกจัดเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าและการจำหน่ายสินค้าต่างๆ และบางจุดมีร้านค้าบดบังทัศนียภาพที่สวยงามที่ผู้โดยสารจะได้ชมทั้งในส่วนของลานจอดเครื่องบินและวิวทะเล

“ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก คงจะต้องมีการนำไปพูดคุยในคณะกรรมาธิการฯ ชุดใหญ่ เพราะไม่ต้องการให้สนามบินกลายเป็นห้างสรรพสินค้า และควรจะจัดพื้นที่สำหรับผู้โดยสารได้พักคอยให้มากกว่านี้ เพื่อลดความแออัดที่เกิดขึ้น และมีพื้นที่ให้กับผู้โดยสารให้มากกว่านี้ในสัดส่วนสัก 70% ที่เหลืออีก 30%สำหรับร้านค้าต่างๆ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นเป็นสนามบินหรือเป็นห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะไปตรงจุดไหนก็มีแต่ร้านค้าเต็มไปหมด”พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ กล่าวและว่า

รวมไปถึงการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม เพราะขณะนี้ขณะนี้บางจุดในส่วนของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆ จากการปรับปรุงที่ยังไม่แล้วเสร็จ และที่เป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือในช่วงที่จะมีการล้างคราบยางบนทางวิ่ง และการบำรุงรักษาทางขับ เชื่อว่าก็จะมีผลกระทบอีก ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงกับสายการบินต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และอยากให้ทางผู้บริหารลงมารับทราบและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แม้จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้สนามบินภูเก็ตอยู่ระหว่างการปรับปรุง แต่ก็ต้องมีการทำประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังอยากให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสนามบินข้างเคียง เพื่อให้การใช้สนามบินเกิดซึ่งข้อมูลทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในวันนี้ จะนำไปหาหรือในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอันดามัน แบและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวครั้งหนึ่ง เพื่อรับฟังปัญหา เหตุผลความต้องการต่างๆ รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ