ขนส่งจังหวัดภูเก็ต จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับคนขับรถสาธารณะสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น

โพสเมื่อ : Wednesday, March 21st, 2018 : 3.53 pm

สำนักนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับยกระดับมาตรฐานการแต่งกายอาชีพ ผู้ขับรถสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น แก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะภูเก็ต มอบเสื้อ 12,810 ตัว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 21 มี.ค.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อให้กับผู้ขับรถสาธารณะ ตามโครงการจัดทำเสื้อสนับสนุนการจัดระเบียบการแต่งกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุน นโยบายรัฐ นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัด ภูเก็ต พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนขับรถสาธารณะ เข้าร่วม

 

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตและกองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความยั่งยืนในทุกๆด้าน

 

 

โดยกำหนดให้มีคณะทำงานด้านการจัดระเบียบ รถสาธารณะด้วย ซึ่งในประเด็นการจัดระเบียบด้านการแต่งกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะนั้นคณะทำงานฯ ได้มีมติให้ผู้ขับรถสาธารณะถือปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเสื้อที่ใส่ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว ( กฎหมายไม่ได้กำหนดสี) อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการแต่งกายแก่อาชีพของผู้ขับรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

คณะทำงานได้หารือร่วมกับตัวแทนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภทได้มติเห็นชอบเป็นหลักการว่า ผู้ขับรถสาธารณะประเภทนั้นๆจะต้องแต่งกายด้วยการสวมเสื้อเชิ้ตและมีสีเสื้อ ที่เหมือนกัน ได้แก่เสื้อสีขาว: คนขับรถแท็กซี่ รถสี่ล้อเล็ก (ป้ายทะเบียน 30 ) รถ 30 บัส/รถตู้ รถ 10 บัส/ตู้ ส่วนเสื้อสีฟ้า : คนขับรถยนต์บริการ(รถป้ายเขียว) รถสี่ล้อเล็ก (ป้ายทะเบียน ฟข/ฟค) และรถ 10 บัส/ตู้

 

 

ด้าน นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุน นโยบายรัฐ กล่าวว่า ธนาคารออมสินในฐานะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มีนโนบายในการดูแลประชาชนระดับฐานราก ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 

 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ขับรถสาธารณะบางส่วน ก็เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อแบบกลุ่มและส่วนบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพธนาคารออมสินจึงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเสื้อเชิ๊ตจำนวน 12,810 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,921,500 บาท โดยมอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการ