การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  PEA

โพสเมื่อ : Thursday, July 19th, 2018 : 8.58 pm

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เลือกชุมชนบ้านท่าฉัตรไชยเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  PEA และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (19 ก.ค.) ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมี นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นการจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคง

เพื่อรองรับความต้องการของการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดในครัวเรือน

เพื่อให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าแนะนำและแจกเอกสารการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับชุมชนและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัดปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้กับชุมชนโดยมีพนักงานช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้าตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนจำนวน 45 คน การจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและประหยัดปลอดภัยการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว รวมทั้งแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นพีอีเอ สมาร์ทพลัส และ เสริมด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอยรักษาความสะอาดให้กับชุมชนสนองนโยบายภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

ด้าน นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานของรัฐให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมในการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตรงโดยการจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟพีเอซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ด้วยการใช้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้ารวมถึงการส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องประหยัดและปลอดภัยลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนและเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชนบ้านท่าฉัตรไชยแห่งนี้