กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์จับมือมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค

โพสเมื่อ : Friday, April 27th, 2018 : 7.53 pm

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคระหว่างภูเก็ตกับขอนแก่นและภาคอีสาน ด้วยการเชื่อมโยงทะเลอันดามันเข้ากับวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ (27 เม.ย.) ที่โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล ระหว่าง ชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน กับผู้ประกอบการกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ กับ นายวิชัย เรืองจารุวัฒนา รองประธานชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน โดยมีนายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และสมาชิกชมรมไทยธุรกิจบริการนำเที่ยวฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับเศรษฐกิจประเทศเพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลกเพื่อขับเคลื่อน “เศรษฐกิจการท่องเที่ยวฐานราก” สร้างความมั่นคั่งทางการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์เข้ามาพัฒนา “สินค้าท่องเที่ยว” และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวข้ามภาค เพื่อกระตุ้นให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติ จึงได้จัดทำบันทึกนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

โดยชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบ/แนวทางดำเนินงาน ดังนี้ ส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน,ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างซึ่งกันและกัน,ส่งเสริมและร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดการค้าขายสินค้าการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนข้ามภูมิภาคกระตุ้นกำลังซื้อ และกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ SME และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การที่ทางกลุ่มจังหวัดดังกล่าวได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับทางชมรมไทยบริการท่องเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบนนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ที่จะได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคร่วมกัน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตแล้ว สามารถที่จะเดินทางต่อไปยังขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการบินตรงที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษๆเท่านั้น ก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างจากภูเก็ตที่มีหาดทราย ชายทะเล เพราะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร ที่แตกต่างๆไปจากภาคใต้ และเมื่อนักท่องเที่ยวไปแล้วจะเกิดความประทับใจ และคุ้มค่าในการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน จึงอยากชวนเชิญให้คนภูเก็ตและคนภาคใต้ตอนทางไปท่องเที่ยวยังขอนแก่นและภาคอีสานกันมากขึ้น

ด้านนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเดินทางจากภูเก็ตไปขอนแก่นสะดวกสบายมีสายการบินไทยแอร์เอเชียบินตรงสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งจะทำให้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันสะดวกและรวดเร็ว และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดในลุ่มน้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย และการท่องเที่ยวในภาคอีสานนั้นคุ้มค่ามากๆ

ขณะที่นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การมาภูเก็ตในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมมือกับทางภูเก็ตให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพราะทั้งสองภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันได้ ขอนแก่นและอีสานมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภาคใต้ มีอาหารอีสานรสเด็ด ไก่ย่างเขาสวนกวาง และปัจจุบันการเดินทางก็สะดวกสบายและรวดเร็วจากสายการบินที่บินตรงระหว่างกัน ซึ่งจุดนี้จะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

นายวิชัย เรืองจารุวัฒนา รองประธานชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันนี้ถือเป็นิมิตรหมายที่ดี ที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้มานำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากฝั่งอันดามัน ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อาหารการกิน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวจากทะเลไปยังอีสานได้ และปัจจุบันก็มีเที่ยวบินตรง การเชื่อมทะเลเข้ากับวัฒนธรรมอีสานจึงน่าที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการจัดเพ็กเกจทัวร์ร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้