กรมการค้าต่างประเทศขนทัพผู้ประกอบการเยือนภูเก็ต ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็น “ข...

Thursday, June 20th, 2019 : 12.14 am

กรมการค้าต่างประเทศ จัดงานมหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ล่องอันดามัน”  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล   เฟสติวัลภูเก็ต  เพื่อเพิ่มช่องทางดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในระดับภูมิภาค  ดึงกำลังซื้อต่างชาติ พร้อมลุ้นจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด  ...

Read More

SETTRADE