ขนส่งจังหวัดภูเก็ต จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับคนขับรถสาธารณะสร้างภาพลักษณ์และควา...

Wednesday, March 21st, 2018 : 3.53 pm

สำนักนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับยกระดับมาตรฐานการแต่งกายอาชีพ ผู้ขับรถสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น แก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะภูเก็ต มอบเสื้อ 12,810 ตัว...

Read More

SETTRADE