ชาวเลราไวย์ ยื่นหนังสือ เลิกค้าน “บารอน” ทำ EIA สร้างโรงแรม แต่ยังขอทางเดินไปประ...

Tuesday, September 17th, 2019 : 12.02 pm

“ชาวเลย์ราไวย์” รุกยื่นหนังสือ ยกเลิกการคัดค้าน บริษัท บารอน ทำ EIA โครงการสร้างโรงแรม ในพื้นที่ หลังหันหน้าคุยกัน แต่ยังขอให้คงเปิดเส้นทางไปประกอบพิธีกรรม...

Read More

SETTRADE