2 ผู้บริหาร โซฟิเทล กระบี่ โภคีธาราฯ วิ่งการกุศลหาเงินช่วยเด็ก นร.โรงเรียนบ้านเก...

Thursday, November 14th, 2019 : 8.09 pm

 2 ผู้บริหารโรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธารา วิ่งการกุศลเพื่อหาเงินทุนบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ รวมระยะ ทาง 140 กิโลเมตร ช่วยเหลือเด็กกำพร้า...

Read More

SETTRADE