ผู้ว่าฯยังไม่ฟันธง 1 ต.ค.นี้ เปิดรต่างชาติ ระบุอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมและบริหา...

Thursday, September 24th, 2020 : 11.03 am

เปิดหรือไม่เปิดเมืองภูเก็ตรับต่างชาติ 1 ต.ค.นี้ ผู้ว่าฯยังให้คำตอบไม่ได้ 1 ต.ค.นี้ บอกได้เพียงขณะนี้อยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน และบริหารจัดการความรู้สึกของคนภูเก็ต” ตาม vision “เศรษฐกิจต้องได้รับการฟื้นฟู โดยไม่มีการแพร่ระบาดรอบ 2 ”...

Read More

SETTRADE