รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จัดโครงการ ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกในหลวง ร.๙ ...

Thursday, October 19th, 2017 : 3.15 pm

โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จัดโครงการบริจาคโลหิต ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตั้งเป้าไว้ 100 คน...

Read More

SETTRADE

ปิดโหมดสีเทา