เริ่มแล้วถือศีลกินผัก ศาลเจ้าประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal...

Friday, October 16th, 2020 : 9.34 pm

เริ่มแล้วงานประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal ประชาชนสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมจำนวนมาก ขณะที่เทศบาลเมืองกะทู้ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตู...

Read More

SETTRADE