ลงพรึบ ! ร่มเตียงคืนหาด ทหารคงพื้นที่ 10% รอดูความเหมาะสม...

Monday, February 27th, 2017 : 8.05 pm

ทหารเปิดทางเก้าอี้ร่ม เตียงคืนหาด แต่คงพื้นที่ 10 % หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเรียกร้อง รอดูความเหมาะสม ขณะที่ผู้ประกอบการร่มเตียงลงชายหาดทันที...

Read More

SETTRADE